CORN 1440 X 320_P9241

P9241

Царевица

• Водещ Optimum® AQUAmax® хибрид

• Изключително висок и стабилен добивен потенциал, включително при сухи стресови условия

• Добивният потенциал не отстъпва на хибридите от по-горните ФАО групи

• Издържа на високи температури от фаза на интензивен растеж, през фаза цъфтеж, и до фаза наливане на зърното

• Високо хектолитрово тегло

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за отглеждане в цялатастрана
  • За отглеждане при суша и оптимален воден режим 
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1190

 

Препоръчителна гъстота:

6 500 до 8 800 растения за реколтиране на дка