CORN 1440 X 320_P9363

P9363

Царевица

• Висок и стабилен добивен потенциал при

различни климатични условия

• Силно развита коренова система

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ избор за ранна сеитба
  • Подходящ за райони със силно изразено засушаване в периода на цъфтеж
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1155

 

Препоръчителна гъстота:

6 400 до 8 800 растения за реколтиране на дка