P9398

 • Царевица
 • ФАО 370

Нова селекция хибрид в група ФАО 300, с много висок добивен потенциал и много добри агрономически характеристики.

 

За продукта:

 • Нова селекция хибрид в група ФАО 300
 • Много висок добивен потенциал
 • Много добри агрономически характеристики
 • Силно развита коренова система
 • Много добро усвояване на водата и хранителните вещества
 • Високо ниво на толерантност на лимитирани условия на влага
 • Бързо освобождаване на влагата на зърното                          
 •  Вече внедрен в практиката в Унгария, Франция и Румъния
 • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1190

Съвети за фермера:

 • Подходящ за отглеждане в цялата страна
 • Подходящ за отглеждане при лимитирани и нормални условия на влага
 • Партниращ хибрид на Р9300, Р9415, Р9241, Р9367, Р9610, Р9639

Препоръчителна гъстота:

 • 6 300 до 6 800 растения за реколтиране на дка при неполивни условия
 • 8 200 до 8 700 растения за реколтиране на дка при поливни условия