CORN-1440X320

P9415

Царевица

• Висок и стабилен добивен потенциал, включително при сухи стресови условия

• Изключително добра сухоустойчивост

• Много бързо изпускане на влагата след физиологична зрялост

• Мощно развита коренова система

• Отличен фитосанитарен профил

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за отглеждане в цялата страна
  • Подходящ за интензивна технология на отглеждане
  • За отглеждане в райони със силно изразен стрес от засушаване
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1190


Препоръчителна гъстота:

6 400 до 8 800 растения за реколтиране на дка