P9639

 • Царевица
 • ФАО 380

Нова селекция хибрид Pioneer® в група ФАО 300, с много висок добивен потенциал и добра толерантност на лимитирани условия на влага и високи температури.

 

За продукта:

 • Нова селекция хибрид на Pioneer® в група ФАО 300
 • Много висок добивен потенциал
 • Добра толерантност на лимитирани условия на влага и високи температури
 • Мощно развита коренова система
 • Високо ниво на ефективно оползотворяване на влагата и хранителните вещества от почвата           
 • Бързо освобождаване на влагата на зърното
 • Високо ниво на толерантност към фузариум по зърната на кочана
 • Вече внедрен в практиката в Унгария и Румъния
 • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1190

Съвети за фермера:

 • Подходящ за отглеждане в цялата страна
 • Подходящ за отглеждане при интензивна технология
 • Партниращ хибрид на Р9415, Р9241, Р9367, Р9610, Р9398

Препоръчителна гъстота:

 •  6 300 до 6 800 растения за реколтиране при неполивни условия
 • 8 200 до 8 700 растения за реколтиране при поливни условия