CORN 1440 X 320_P9889

Р9889

Царевица

• Ново поколение високодобивна генетика

• Изключително висок и стабилен добивен потенциал

• Много добри агрономически характеристики

• Зърно тип „dent” с високо хектолитрово тегло

• Здраво и стабилно стъбло с тъмно зелен цвят

• Добивния потенциал не отстъпва на хибридите от по-горните ФАО групи

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за отглеждане в цялата страна
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1190

 

Препоръчителна гъстота:

6 500 до 8 800 растения за реколтиране на дка