CORN-1440X320

P9903

Царевица

• Еталон Optimum® AQUAmax® хибрид

• Изключително висок и стабилен добивен потенциал, включително при сухи стресови условия

• Изключително добра сухоустойчивост

• Ранен цъфтеж

• Един от най-отглежданите Optimum® AQUAmax® хибриди в Европа

 

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за отглеждане в цялата страна
  • Подходящ за максимални добиви при сухи и оптимални условия
  • За отглеждане в райони със силно изразен воден дефицит по време на наливане на зърното
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1236


Препоръчителна гъстота:

6 200 до 8 800 растения за реколтиране на дка