P9944

 • Царевица
 • ФАО 450

Нова селекция хибрид Pioneer® в среднокъсна група ФАО 400 от Optimum® AQUAmax® продуктовата линия, с висок добивен потенциал,  стабилен stay green ефект, и много добри агрономически характеристики.

 

За продукта:

 • Нова селекция хибрид на Pioneer® в среднокъсна група ФАО 400  от Optimum® AQUAmax® продуктовата линия
 • Висок добивен потенциал
 • Стабилен stay green ефект
 • Много добри агрономически характеристики
 • Ново алтернативно предложение на хибридите с ФАО около 450                           
 •  Бързо освобождаване влагата на зърното
 •  Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1248

Съвети за фермера:

 • Подходящ за отглеждане в Северна България
 • Подходящ за отглеждане при интензивна технология
 • Партниращ хибрид на Р9903, Р9960, Р0023, Р9967, Р0164

Препоръчителна гъстота:

 • 6 000 до 6 300 растения за реколтиране при неполивни условия
 • 8 200 до 8 700 растения за реколтиране при поливни условия