P9960

 • Царевица
 • ФАО 430

Нова селекция хибрид Pioneer® в първата половина на група ФАО 400, с висок и стабилен добивен потенциал. Реагира с висок добив при поливане.

 

За продукта:

 • Нова селекция хибрид Pioneer® в първата половина на група ФАО 400
 • Висок и стабилен добивен потенциал                                       
 • Реагира с висок добив при поливане (добивът може да достигне до 1 600 кг/дка)
 • Отлични агрономически характеристики
 • Бързо освобождаване на влагата на зърното                           
 • Вече внедрен в практиката в Унгария, Франция и Румъния
 • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1236

Съвети за фермера:

 • Подходящ за отглеждане в Северна България
 • Подходящ за отглеждане при интензивна технология           
 • Партниращ хибрид на Р9889, Р9985, Р9903, Р9978, Р0023, Р9944, Р9967

Препоръчителна гъстота:

 •  6 000 до 6 500 растения за реколтиране при неполивни условия
 • 8 200 до 8 700 растения за реколтиране при поливни условия