PТ200CL

Рапица

  Зимна рапица „00”.

  Хибрид от Clearfield® система за производство на рапица.

  Адаптивен хибрид към различни климатични условия с висок добивен потенциал и високо маслено съдържание.

  Дава възможност за отглеждане на рапица на силно заплевелени полета.

  Много добър добивен потенциал при „по-икономична” технология на отглеждане.

  Лесен контрол на всички важни плевели и самосевки от житни.

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • При много силно заплевеляване на полетата ви.
  • При заплевеляване с плевелни видове, които не се контролират с хербициди при конвенционалната технология.
  • Когато условията не позволяват приложението на почвени хербициди (суха почва).
  • За различни климатични условия.
  • Брой растения за реколтиране – 35 до 45 растения на м2.
  • За регулиране височината и повишаване устойчивостта на полягане на растенията и увеличаване броя на разклоненията се препоръчва приложението на растежен регулатор.


Препоръчителна гъстота:

Посевна норма – 50 семена на м2