PТ271

Рапица

•  Успешно внедрен в практиката и избор на земеделци новатори.

•  Нова генетика от ново поколение.

•  Нов хибрид с повишен и стабилен добивен потенциал.

•  Хибрид за интензивна технология на отглеждане.

•  Висока толерантност към икономически важните болести.

•  Много високо маслено съдържание.

•  Много добра стабилност на полягане.

•  Добра устойчивост на разпукване на шушулките.

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • За интензивна технология на отглеждане.
  • За максимална печалба от декар.
  • Препоръчва се за късна сеитба.
  • Брой растения за реколтиране – 35 до 45 растения на м2.
  • За регулиране височината и повишаване устойчивостта на полягане на растенията и увеличаване броя на разклоненията се препоръчва приложението на растежен регулатор.


Препоръчителна гъстота:

Посевна норма – 50 семена на м2