PТ275

Рапица

•  Най-високодобивния конвенционален хибрид за сигурни добиви.

•  Нова генетика от ново поколение.

•  Нов хибрид с най-високия възможен добивен потенциал измежду хибридите с марката Пионер.

•  Много добра зимоустойчивост.

•  Подобрена устойчивост към икономически важните болести - Фома.

•  Много добра устойчивост на разпукване на шушулките.

•  Много високо маслено съдържание.

•  Добра устойчивост на полягане.

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • За получаване на по-висок добив зърно и маслено съдържание.
  • Препоръчва се късна сеитба.
  • Брой растения за реколтиране – 35 до 45 растения на м2.
  • За регулиране височината и повишаване устойчивостта на полягане на растенията и увеличаване броя на разклоненията се препоръчва приложението на растежен регулатор.


Препоръчителна гъстота:

Посевна норма – 50 семена на м2