PТ279CL

Рапица

   Най-новият и най-отглеждан Clearfield® хибрид с марката Пионер в страната.

   Нова генетика от ново поколение.

   Нов хибрид от Clearfield® система за производство на рапица.

   Нов хибрид с най-високия и стабилен добивен потенциал измежду Clearfield® хибридите на Пионер.

   Много добра зимоустойчивост.

   Подобрена устойчивост към икономически важните болести - Фома.

   Много добра устойчивост на полягане.

   Много високо маслено съдържание.

   Лесен контрол на всички важни плевели и самосевки от житни.

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • При много силно заплевеляване на полетата ви.
  • При заплевеляване с плевелни видове, които не се контролират с хербициди при конвенционалната технология.
  • Когато условията не позволяват приложението на почвени хербициди (суха почва).
  • За максимален добив и максимална печалба от декар.
  • Брой растения за реколтиране – 35 до 45 растения на м2
  • За регулиране височината и повишаване устойчивостта на полягане на растенията и увеличаване броя на разклоненията се препоръчва приложението на растежен регулатор.


Препоръчителна гъстота:

Посевна норма – 50 семена на м2