IMG-PT303_www_RAPE_3000X3000-Corteva-V1

PТ303

Рапица

 Последно поколение най-нова иновативна генетика. България е една от първите страни от Източна Европа, където се внедредява в практиката през сезон 2021/2022

 Много висок добивен потенциал – надвишава най-добрите стандарти с + 7 до 10%

  Изключително гъвкав и адаптивен хибрид със силно изразен вигор ефект

 Много високо маслено съдържание – над 46%

 Много добра толерантност на разпукване на шушулките и полягане

 Добра толерантност на Фома

 Много високо ниво на толерантност на Склеротиния (Protector® Sclerotinia) – първи хибрид на Pioneer® от тази линия. Спрямо нетретирани с фунгициди чувствителни хибриди винаги дава по-висок добив

 Хибрид за интензивна технология на отглеждане

 Много високо ниво на толерантност на студ и ниски температури

 Подходящ за отглеждане в цялата страна

 Отглеждан в държави с дългогодишни традиции в рапицата (примери – Германия, Англия)

 Толерантен на TuYV вируса, нападащ рапицата
(официално сертифицирано във Франция)

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • За получаване на висок добив зърно и маслено съдържание
  • Препоръчва се късна сеитба
  •  Брой растения за реколтиране – 35 до 45 растения на м2
  • За регулиране височината и повишаване устойчивостта на полягане на растенията и увеличаване броя на разклоненията се препоръчва приложението на растежен регулатор


Препоръчителна гъстота:

  • Посевна норма – 50 - 55 семена на м2