RAPE_1440X320_PХ125CL

PХ125CL

Рапица

•  Хибрид от Clearfield® система за производство на рапица.

•  Най-отглеждания Clearfield® хибрид от MAXIMUS® продуктовата линия.

•  Хибрид с висок добивен потенциал и високо маслено съдържание.

•  Най-ранният хибрид в портфолиото на Пионер, което дава възможност за навременно прибиране.

•  Късното възстановяване на вегетацията напролет и късният цъфтеж, предпазват растенията от пролетни слани и ниски температури.

•  Лесен контрол на всички важни плевели и самосевки.

•  Ниско стъбло с отлична устойчивост но полягане.

•  Не е задължително използването на регулатор за регулиране хабитуса на растенията.

•  Лесна и безпроблемна жътва с по-малко вегетативна маса.

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • При много силно заплевеляване на полетата ви.
  • При заплевеляване с плевелни видове, които не се контролират с хербициди при конвенционалната технология.
  • Когато условията не позволяват приложението на почвени хербициди (суха почва).
  • Брой растения за реколтиране – 35 до 45 растения на м2.
  • Подходящ за ранна и късна сеитба.


Препоръчителна гъстота:

Посевна норма – 50 семена на м2