IMG-PX131_www_RAPE_3000X3000-Corteva-V1

PХ131

Рапица

  Средноранен конвенционален хибрид от Pioneer MAXIMUS® продуктовата линия, внедрен през 2020 г.

  С много висок добивен потенциал – превъзхожда средно с 5% по-висок добив най-добрите стандарти за последните 3 г.

  Много здраво ниско устойчиво на полягане стъбло с максимален брой разклонения

  Подходящ за ранна и късна сеитба

  Подходящ за интензивна и екстензивна технология

 Подходящ за отглеждане в цялата страна

 Много бързо и интензивно развитие и вкореняване след поникване

 Високо ниво на толерантност на ниски температури и студ

 Отлична устойчивост на разпукване на шушулките

 Много по-добро развитие на есен и пролет (спрямо другите MAXIMUS® хибриди – опит от Чехия)

 Много високо маслено съдържание – осреднено над 47% за последните три години

 Много добра толерантност към най-вредоносната болест – Фома

 Топ представящ се хибрид в Германия, Чехия, Литва, Латвия и Естония

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • За ранна сеитба, без опасност от прерастване през есента.
  • Брой растения за реколтиране – 35 до 45 растения на м2
  • За регулиране височината и повишаване устойчивостта
    на полягане на растенията и увеличаване броя на
    разклоненият

 

Препоръчителна гъстота:

  • Посевна норма – 50 - 55 семена на м2