Corteva в новините •  5.11.2021 г.

CortevaAgrisicience™ получи регистрация за новия хербицид Квелекс® който ще бъде на пазара през 2022

Something went wrong. Please try again later...
Quelex_updated.png

Земеделските производители в България имат ново оръжие за борба с широколистните плевели в житни култури след повече от 20 години

Квелкес®  е разрешен за употреба в пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале. Квелекс е системен хербицид за вегетационно приложение за контрол на голям брой широколистни плевели, включително такива устойчиви на сулфонилурея и хормоноподобни хербициди.

С какво Квелкес® е по-различен от сега използваните на пазара хербициди  при житни ?

На първо място това е съдържащото се в него ново активно вещество Arylex™ Active.

Чрез механизма си на действие Квелекс® контролира широколистните плевели по два начина, които предоставят уникален синергизъм и действие. Квелекс съдържа добре познатия флорасулам, както и Arylex™ Active – ново активно вещество, която е първата молекула от нова активна група.

Квелекс® е нов етап в борбата с плевели, като ще контролира устойчивите на сулфониорея и хормоноподобни хербициди поради активното вещество Arylex™ Active - от нова химична група и различен начин на действие срещу широк спектър от плевели, като най-същественото му предимство, е че е първото ново активно вещество създадено след повече от 20 години и е средство насочено за борба с резистентността възникнала в някои видове плевели , в следствие на дългогодишна употреба на сулфонилурея хербициди . Другото активно вещество флорасулам в Квелекс®  е доказано с отлична ефикасност срещу широк спектър от широколистни плевели.  Тези качества на активните вещества в Квелекс®  се допълват взаимно в т.нар. синергичен ефект който  дава на земеделските производители нов инструмент и нов стандарт за борба с широколистните плевели в житните култури и особено еталонна ефикасност срещу упорити или резистентни плевели като Див мак, Мъртва коприва и Ралица.

Квелекс® ще се отличава сред конкурентите си със своята изключителна гъвкавост на приложение от 1-ви лист до флагов лист, изключително широк температурен диапазон от +2°С до 27°С , бърз и отличен ефект дори и при големи температурни амплитуди . Квелекс® съдържа и вграден антидот, който гарантира 100 % селективност да културата. След  приложението на Квелекс® няма никакво ограничение за следващите в сеитбооборота култури наесен и през пролетта на следващата година.

Квелекс® може да се прилага както през есента, така  и през пролетта , с препоръка за третиране в дозата както наесен, так и напролет - 5 г/дка. Препоръчва добавянето на прилепител Виволт™ при  прерастнали плевели и висока плътност на ефемери и паламида.