Zorvec_Vinabel

Зорвек™ Винабел™

Фунгицид

Зорвек™ Винабел™ съдържа активното вещество Zorvec™ Active, което е първото такова от нов клас фунгициди с несравним ефект срещу обикновени мани, причинени от клас патогени Оomycetes. Винабел™ е фунгицидна комбинация с комбинирано системно и локално-системно действие, даваща сигурен, надежден и дълготраен контрол на мана по лозята дори при най-висок фон на зараза. Винабел™ има напълно ново биохимично действие срещу маната по лозя и няма кръстосана резистентност със съществуващи фунгициди.

Ползи

Нов фунгицид с ново активно вещество и нов механизъм на действие

Винабел™ е фунгицидна комбинация с комбинирано системно и локално-системно действие, даваща сигурен, надежден и дълготраен контрол на мана по лозята дори при най-висок фон на зараза. Винабел™ има напълно ново биохимично действие срещу маната по лозя и няма кръстосана резистентност със съществуващи фунгициди. Винабел™ действа в няколко фази от жизнения цикъл на патогена и по този начин е по-ефикасен от други продукти, както в борбата срещу маната, така и в продължителността на защитата.

Пълна защита на лозята през най-критичния период на развитие

Зорвек™ Винабел™ е регистриран за употреба при винени и десертни сортове лозя. Зорвек™ Винабел™ контролира мана (Plasmopara viticola) по лозята чрез контактно, предпазно, системно, локално-системно, лечебно и антиспорулантно действие

Много бързо абсорбиране на фунгицида до 20 мин. след третиране

Зорвек™ Винабел™ се абсорбира бързо върху и във восъчния слой, както и във вътрешността (паренхимната тъкан) и не се отмива 20 минути след третиране. Това помага на фермерите да не извършват повторно третиране, ако има дъжд след повече от 20 минути.

Изключително представяне в сравнение с конкурентите в областта

Зорвек™ Винабел™ осигурява изключителна защита на листната маса и новия прираст за по-добро развитие и здравословно състояние на лозята, което води до по-рентабилно производство. Винабел™ елиминира развитието на болестта, което спомага за получаване на качествена продукция.

Култури

Грозде

Грозде (Vitis spp.)

Технически спецификации

 • Активна съставка

  Zorvec™ active

 • Дози

  50 мл/дка

 • Режим на действие

  Инхибитор на оксистерол свързващите протеини в патогена

 • Смесимост

  30-100 л/дка

 • Момент на приложение

  Вегетационно от BBCH 15 (5-те листа са отворени) до 79 (повечето от зърната се събират, гроздът се затваря). Прилагайте превантивно, преди първи видими симптоми на болестта, при интервал между приложенията 15 дни.

 • Формулации

  Суспо-емулсия (СЕ)

 • Опаковка

  1 литър

 • Одобрена употреба

  За контрол на мана (Plasmopara viticola) по лозята

 • Допълнителна информация

  Максимален брой приложения на сезон са 2-3 третирания във фаза BBCH (15 – 79)

Други продукти

Ако търсите подобни продукти, разгледайте още предложения.

Източници

За повече информация изтеглете етикета