Отчет за целите за устойчивост на Corteva

Работници в прасковена овощна градина

Как постигаме нашите цели за устойчивост

Ние в Corteva Agriscience сме си поставили 14 амбициозни цели за обогатяване на живота заедно чрез устойчивост. Начинът, по който се развиваме и напредваме по изпълнението на тези цели като компания и с нашите партньори, отразява нашия ангажимент – ние допринасяме за благото на другите. Нашият подход е изграден върху най-добрите практики и глобалните рамки за устойчивост.

Ние споделяме пътя си от
началото.

Научете повече как идентифицирахме най-важните въпроси за земеделските стопани, земята, нашите общности и дейности чрез нашата оценка за значимост. Открийте важната роля на основните заинтересовани лица за развитието на нашите цели.

оценка на съществеността

Чрез колективно усилие идентифицирахме областите на дейност, където можем да имаме най-голямо въздействие. Научете повече за процеса на разработване на оценката ни за значимост.

 

Научете повече

 

участие на заинтересованите страни

Сътрудничеството със заинтересованите лица е съществена част от начина, по който разработихме целите и по който отговаряме за действията си и напредваме по нашите цели. Научете повече за това как нашите заинтересовани лица са съществена част от начина, по който обогатяваме живота заедно чрез устойчивост.

 

Научете повече

 

Мъж в полето близо до вършачка

„Разбирането на нуждите и интересите на нашите заинтересовани лица е от решаващо значение за стратегията ни, определянето на приоритети и насочването на дейността ни там, където можем да имаме най-положително въздействие. То ще бъде също толкова важно, докато наблюдаваме и отчитаме напредъка.“ 

– Анне Алонзо, главен директор по устойчивост на Corteva Agriscience