Отчетност по устойчивостта и екологичната, социална и управленска оценка в Corteva

Работници в прасковена овощна градина

Как постигаме нашите цели за устойчивост

Ние в Corteva Agriscience сме си поставили 14 амбициозни цели за обогатяване на живота заедно чрез устойчивост. Начинът, по който се развиваме и напредваме по изпълнението на тези цели като компания и с нашите партньори, отразява нашия ангажимент – ние допринасяме за благото на другите. Нашият подход е изграден върху най-добрите практики и глобалните рамки за устойчивост.

Woman Checking Corn

Our progress

Corteva Agriscience’s 2020 Sustainability Report

Read about sustainability at Corteva and highlights from the work we’re doing to achieve our 2030 sustainability goals.

Download the Report

Ние споделяме пътя си от началото.

Научете повече как идентифицирахме най-важните въпроси за земеделските стопани, земята, нашите общности и дейности чрез нашата оценка за значимост. Открийте важната роля на основните заинтересовани лица за развитието на нашите цели.

Оценка на значимостта

Чрез колективно усилие идентифицирахме областите на дейност, където можем да имаме най-голямо въздействие. Научете повече за процеса на разработване на оценката ни за значимост.

Научете повече

Споделяне на информация по SASB за 2020 г.

Споделяне на информация по TCFD за 2020 г.

Мъж в полето близо до вършачка

„Разбирането на нуждите и интересите на нашите заинтересовани лица е от решаващо значение за стратегията ни, определянето на приоритети и насочването на дейността ни там, където можем да имаме най-положително въздействие. То ще бъде също толкова важно, докато наблюдаваме и отчитаме напредъка.“

– Ане Алонзо, главен директор по устойчивост на Corteva Agriscience

Изявление на Междурелигиозния център по корпоративна отговорност (ICCR) за 2020 г.

В отговор на опасенията за въздействието върху околната среда и здравето на заинтересованите страни, Corteva Agriscience™ се ангажира с ежегодното оповестяване на мерките за съответствие и ефективност, свързани с използването на системата за контрол на плевелите Enlist. Конкретни показатели за ефективност бяха определени по време на въвеждането на системата за контрол на плевелите Enlist през 2015 г. Оповестяването включва показатели, фокусирани върху производителността на продукта.

Прочетете изявлението (pdf).