Устойчиво земеделие

Мъж в камион на залез слънце

Ние допринасяме за благото на хората: мисия с цел

Corteva Agriscience е ангажирана да развива устойчиво земеделие, за да обогатява живота и нашата планета за идните поколения. Поставили сме си 14 цели, които да постигнем до 2030 г., за да помогнем за увеличаване устойчивостта на нашата глобална хранителна система.

Нашите цели до 2030 г.

Повишаваме устойчивостта за земеделските стопани, земята, нашите общности и нашите дейности. Нашите цели са съсредоточени върху екологичната, икономическата и социалната устойчивост. Научете повече за тях.

Фермери, инспектиращи царевица

Действия в областта на климата

Нашият ангажимент да предпазваме хората и планетата

За планетата и за бизнеса е добре да бъдем ефективни по отношение на енергията и ресурсите. Затова обявяваме нашия ангажимент да залагаме на научнообосновани цели за намаляване на емисиите.

Ангажиментите ни за 2030 г. включват:

65% намаляване на интензитета за емисии от обхват 1 и 2

20% намаляване на интензитета за емисии от обхват 3

Мъж и жена инспектират фасул

Нашата отчетност

Информирайте се за нашия напредък по постигане на целите ни за устойчивост до 2030 г. и за стремежа ни към екологична, социална и управленска оценка.

Научете повече

Ние създаваме трайна промяна