Corteva в новините •  2.12.2022 г.

Технология за растителна защита при житни култури на Corteva agriscience™ за 2023г

Something went wrong. Please try again later...

За пореден път портфолиото на Corteva предоставя фунгициди и хербициди  които надграждат със своите качества и предимства.

През 2023г. Българските фермери ще могат да използват двата  фунгицида при житни култури ИНОВОР®* , УНИВОК®, които притежават добавена стойност в борбата с икономически важните болести, както и новият фунгицид ВЕРБЕН®.

ИНОВОР®*  - Следващо ниво на защита от болести

ИНОВОР®* съдържа две активни вещества  - пираклостробин и флуксапироксад. Тази фунгицидна комбинация със своето предпазно действие защитава от проникването на патогените в тъканите на растенията, със  своето  стопиращо действие  унищожава вече развитите спори и със своето лекуващо действие, блокира развитието на гъбните патогени и спира растежа на хифите, които вече са проникнали в растителните тъкани.

ИНОВОР®* притежава продължителното предпазно и лечебно действие, мощен физиологичен ефект и се свързва здраво към третираната повърхност.

ИНОВОР®* контролира безупречно видовете септория, кафява ръжда, мрежести петна,  листен пригор, дрешлера, брашнеста мана, като препоръката за доза на употреба са  -  Т1 – 75 мл/дка и Т2 – 90  мл/дка. ИНОВОР®*  е най-удачно да се прилага превантивно в първо фунгицидно третиране Т1 на житните култури, като осигурява дълъг период на защита на културата от всички икономически важни болести, и то на добра цена. Освен това допълнителният физиологичен ефект, който ИНОВОР®* притежава подпомага културата да се справи с абиотичния стрес, който при суха пролет и големи температурни амплитуди затормозява културата в критични фази, когато се залагат генеративните органи и се формира бъдещия добив.

За повече информация кликнете тук >>> ИНОВОР®

УНИВОК® - „Извънземна“ защита

УНИВОК® е фунгицид, който притежава изключително предпазно, стопиращо и лечебно  действие срещу всички икономически важни болести при житни култури. Той е двукомпонентен, двойносистемен фунгицид съдържащ протиоконазол, които е един от най-новите триазоли, със системно, изкореняващо и предпразно действие  насочен за борба срещу болестите при житни , в т.ч. видове ръжди, листни петна и фузариум и изцяло новото активно вещество Inatreq™ active от нова химична група и нов механизъм на действие срещу широк спектър от болести, като най-същественото му предимство е че нов еталон срещу видовете септория и средство за борбата с резистентността към този патоген. Активните съставки в УНИВОК® се допълват взаимно в т.нар. синергичен ефект, който  дава на земеделските производители нов инструмент за борба с всички болести при житните култури.

УНИВОК® осигурява отлична продължителност на защита, която е достатъчна да предпази културите дори и при най-висок фон на зараза, която е комбинирана с физиологичен ефект изразяващ се в стимулиране на фонтосинтезата, блокиране на хормона етилен който се образува в културата при стресови условия, стимулира коренообразуването, като на база на всичко това спомага културата да даде максималния си добивен потенциал и високи качествени показатели на зърното. Мненията на фермери ползвали УНИВОК® през 2022 е че фунгицида показва  отличен контрол на брашнеста мана, фузариум, базично гниене, кафява ръжда, жълта ръжда, снежна плесен, ранен листен пригор и септория. УНИВОК® се прилага в гъвкава доза в зависимост от момента на приложение, както следва: Т1 – 120 мл/дка; Т2 – 130 мл/дка и Т3 за защита от фузариум в доза от 130 до 150 мл/дка.

За да се извлече максимумът от ползи които притежава УНИВОК®, е най-удачно да се прилага в Т2 фунгицидно третиране, особено при висок инфекциозен фон на зараза от септория и видове ръжди. При висок риск от  фузариум по класа УНИВОК® предоставя също безупречно действие срещу болестта приложен в Т3 по време на цъфтеж.

За повече информация кликнете тук >>> УНИВОК®

 

Внимание! Внимание! Представяме ви новият фунгицид ВЕРБЕН®

ВЕРБЕН® съдържа две доказали се в практиката активни вещества за контрол на икономически важните болести по житни култури, като брашнеста мана, септория по листа и класа, кафява ръжда, жълта ръжда, хелминтоспориоза, фузариум по класа, гниене на основите, листни петна, мрежести петна и рамулария. Отличният синергизъм на двете активни вещества осигуряват превъзходен контрол на болестите и спомагат за постигане на добивния потенциал. Уникалната комбинация на активните вещества повишава ефикасността на ВЕРБЕН®, с което постига значително подобрен контрол на икономически най-важните болести в сравнение със самостоятелно приложение на протиоконазол.

ВЕРБЕН® се отличава със следните практически предимства:

  • Газова фаза, действаща като щит, предпазващ третираните и нетретираните тъкани.
  • Засилва имунния отговор на културат
  • Стопира жизнеспособността на спорите като така предотвратява цикъла на повторното заразяване нагоре по растението
  • Директно инхибира развитието на покълващите спори и инфекцията
  • Притежава силно превантивно, стопиращо и лечебно действие

Дозата на приложение на ВЕРБЕН® е изключително гъвкава според момента на приложение, както следва: Т1 - 75 мл/дка; Т2 - 90 мл/дка; Т3 - 100 мл/дка, с обем на работния разтвор: 15-40 л/дка

За сезон 2023г. ИНОВОР®* и УНИВОК® ще бъдат предлагани в пакетно приложение с доказалият се хербицид  ДЕРБИ® СУПЕР ЕДНО. Този пакет ще комбинира класиката в борбата с широколистни плевели и иновациите при фунгицидите и то на по-добра цена.

ИНОВОР™* е продукт и регистрирана търговска марка на BASF, дистрибутирана от Corteva Agriscience™

За повече информация кликнете тук >>> ВЕРБЕН®