www_RZ_Helianthex

Хелиантекс™

Хербицид

ХЕЛИАНТЕКС™ е нов селективен вегетационен хербицид приложим при конвенционален и технологичен слънчоглед за контрол на ключови широколистни плевели, включително Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium spp., Abutilon

theophrasti, Xanthium strumarium и др. Хелиантекс™  съдържа новото активно вещство Arylex™ active, което е снов от нова химична група и нов начин на действие, за контрол трудните и устойчиви към други хербициди плевели. 

Ползи

Селективен към всички технологии на слънчогледа

ХЕЛИАНТЕКС™ може да бъде използван във всички технологии за отглеждане на слънчоглед: Clearfield®, Clearfield® Plus, ExpressSun®, Конвенционална.

ХЕЛИАНТЕКС™ спомага за повишаването на добивния потенциал, като осигурява максимална гъвкавост за производителите да изберат най-добрите хибриди и технологии за техните площи. По този начин фермерите могат да извлекат най-добрия потенциал на слънчогледовите хибриди.

Безпроблемен контрол на плевелите дори и при променливи климатични условия

ХЕЛИАНТЕКС™ може да се прилага при по ниски атмосферни температури в сравнение с други продукти, въпреки че приложението на продукта при 5 градуса е безопасна за културата. Препоръчителната температура за приложение е над 10°С. Не е препоръчително прилагане на продукта над 25 градуса.

Ново активно вещество с нов начин на действие

Arylex™ active е ново активно вещество от нова химическа група с нов механизъм на действие. Новият механизъм на действие на Arylex™ active спомага за контрол на плевели, които са вече устойчиви на хербициди на база ALS инхибитори и др.

Без ограничения за следващите култури в сеитбооборота

Поради щадящото природат съдържание на хербицида Хелиантекс™ няма никакво ограничение за сеитбооборота за следващата култура

Култури

Слънчоглед

Sunflower

Технически спецификации

 • Активна съставка

  Arylex™ active

 • Смесени инструкции

  → Да не се смесва в работен разтвор с вегетационни противожитни хербициди.

  Приложението на ХЕЛИАНТЕКС™ трябва има 7 дни интервал между третирането с противожитни хербициди

  → Да не се смесва с растежнорегулаторни фунгициди

  → Да не се смесва в работен разтвор с Имазамокс съдържащи хербициди

  → Да не се смесва в работен разтвор с листни торове

  → Може да се смесва в работен разтвор с Експрес® 50 СГ

  → Може да се смесва в работен разтвор с Утриша® N, но работния разтвор трябва да бъде използван до 2 часа след приготвяне

 • Дози

  4,5 мл/дка + 0.1% Виволт™

 • Режим на действие

  → Симптомите на ХЕЛИАНТЕКС™ са различни в сравнение с други хербициди, като може да се забележи първоначално изкривяване и настръхване на листната маса и деформация и втрънчване на кореновата система

  → Активното вещество на ХЕЛИАНТЕКС™ се абсорбира от вегетативните части на плевелите и в по-малка степен от корените

  → ХЕЛИАНТЕКС™ се транслоцира през тъканите на растението до точките на растеж

  → ХЕЛИАНТЕКС™ се абсорбира в клетките на плевела, където хербицидът се свързва със специфични ауксинови рецептори

  → При липсата на репресори, гените регулирани от тези ауксини се включват, което води до нерегулиран растеж на плевела

  → Визуални симптоми се наблюдават няколко часа след приложението, които водят до некроза и изсъхване на плевела

 • Момент на приложение

  От напълно развит 4-ти лист до бутонизация (BBCH14–BBCH50)

 • Формулации

  Суспензионен концентрат (СК)

 • Група хербициди

  HRAC група O, WSSA група 4

 • Опаковка

  0.250л + 1л Виволт™

 • Ротация на култури

  → ХЕЛИАНТЕКС™ е селективен към всички слънчогледови хибриди от всички технологии

  → ХЕЛИАНТЕКС™ няма ограничение в сеитобооборота и се разгражда бързо в почвата

 • Смесимост

  8-40 л/дка количество вода

Други продукти

Търсите подобни продукти? Разгледайте посоченото портфолио.

Източници

За повече информация изтеглете етикета