Мустанг® 306,25 СК

Мустанг®

Хербицид

Мустанг® е селективен системен хербицид за борба с широколистни, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели в пшеница, ечемик и царевица за зърно и силаж. 

Ползи

Сеитбооборот

Няма ограничения в сеитбооборота за следващи култури, включително и бобови, при спазване на препоръките за съответната култура.

Гъвкава доза на приложение

Гъвкава доза на приложение според фазата на плевелите.

Паламида

Отличен контрол на кореновоиздънкови плевели - паламида.

Слънчоглед и рапица

Контрол на самосевки на хибриди слънчоглед и рапица по Clearfield® технология и ExpressSun технология, приложен в точния момент.

Култури

Пшеница

Winter Wheat

Пшеница (Triticum spp.)

Пшеница, есенна (Triticum spp.)

Пшеница, пролетна (Triticum spp.)

Твърда пшеница (Triticum durum)

Царевица

Grain Corn

Восъчна царевица (Zea mays ssp. Mays)

Всички видове

Жълта царевица за пуканки (Zea mays ssp. Mays)

Салата (Valerianella locusta)

Царевица (Zea mays ssp. Mays)

Царевица за пуканки (Zea mays ssp. Mays)

Царевица за силаж (Zea mays ssp. Mays)

Царевица за силаж(Zea mays ssp. Mays)

Царевица, за зърно(Zea mays ssp. Mays)

Царевица, за фураж

Царевица, семена (Zea mays ssp. Mays)

Царевица, силажна, третирани семена (Zea mays ssp. Mays)

Технически спецификации

 • Активна съставка

  Флорасулам, 2-4Д естер.

 • Дози

  60 - 80 мл/дка - при житни култури, 40 - 60 мл/дка - при царевица за зърно и силаж.

 • Момент на приложение

  За приложение в житни култури: Вегетационно във фаза братене на културата (BBCH 21-29); За приложение в царевица: Вегетационно във фаза от трети до пети лист на културата (BBCH 13-15).

 • Формулации

  Суспензионен концентрат (СК).

 • Опаковка

  5 л

 • Ротация на култури

  Без ограничения в сеитбооборота.

 • Одобрена употреба

  За контрол на всички икономически важни широколистни плевели, включително слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при житни култури и царевица.

 • Допълнителна информация

  1 час след приложение е напълно абсорбиран.

Други продукти

Ако търсите подобни продукти, разгледайте още предложения.