Старане™ Голд

Старане Голд

Хербицид

Старане™ Голд е вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели в житни култури и царевица. Еталон срещу лепка и поветица.

Ползи

Сеитбооборот

Няма ограничения в сеитбооборота за следващи култури, включително и бобови, при спазване на препоръките за съответната култура.

Поветица и коприва

Отличен контрол на кореновоиздънкови плевели - поветица, коприва.

Ефемерни видове

Отличен контрол на широколистни плевели, включително трудни за контрол видове - лепка, ефемерни видове.

Слънчоглед и рапица

Контрол на самосевки на хибриди слънчоглед и рапица по Clearfield® технология и ExpressSun™ технология, приложен в точния момент.

Култури

Ечемик

Ечемик (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Ечемик, есенно-зимен (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Ечемик, пролетен (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Овес

Овес (Avena spp.)

Овес, зимен (Avena spp.)

Овес, пролетен (Avena spp.)

Пшеница

Winter Wheat

Пшеница (Triticum spp.)

Пшеница, есенна (Triticum spp.)

Пшеница, пролетна (Triticum spp.)

Твърда пшеница (Triticum durum)

Ръж

Ръж (Secale cereale ssp. Cereale)

Тритикале

Тритикале (x Triticosecale spp.)

Тритикале, есенно (x Triticosecale spp.)

Тритикале, пролетно (x Triticosecale spp.)

Царевица

Grain Corn

Восъчна царевица (Zea mays ssp. Mays)

Жълта царевица за пуканки (Zea mays ssp. Mays)

Царевица (Zea mays ssp. Mays)

Царевица за пуканки (Zea mays ssp. Mays)

Царевица за силаж (Zea mays ssp. Mays)

Царевица за силаж(Zea mays ssp. Mays)

Царевица, за зърно(Zea mays ssp. Mays)

Царевица, семена (Zea mays ssp. Mays)

Технически спецификации

 • Активна съставка

  Флуроксипир, Флорасулам.

 • Дози

  180 мл/дка - при житни култури, 120 мл/дка - при царевица за зърно и силаж.

 • Момент на приложение

  За приложение в житни култури: вегетационно от трети лист до преди поява на флагов лист (BBCH 13-45), за приложение в царевица: от поява на първи лист до разтваряне на шести лист (BBCH 10-16).

 • Формулации

  Суспо-емулсия (СЕ).

 • Опаковка

  1 л

 • Ротация на култури

  Без ограничения в сеитбооборота.

 • Одобрена употреба

  За контрол на всички икономически важни широколистни плевели, в т.ч. лепка и поветица, самосевки – слънчоглед, рапица (в ранна фаза) - конвенционална и технологична - при житни култури и за контрол на всички икономически важни широколистни плевели, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди - при царевица.

 • Допълнителна информация

  Качествена суспоемулсионна формулация (СЕ) с много добро абсорбиране.

Други продукти

Ако търсите подобни продукти, разгледайте още предложения.