Палас® 75 ВГ

Палас® 75 ВГ

Хербицид

Вегетационен селективен хербицид за едновременна борба срещу житни и широколистни плевели при пшеница.

Ползи

Сеитбооборот

Няма ограничения в сеитбооборота за следващи култури, включително и бобови, при спазване на препоръките за съответната култура.

Антидотна технология

Селективен към културата благодарение на антидотната технология, като предотвратява стреса и ускорява метаболизма на културата.

Есенно и пролетно приложение

Може да се прилага още наесен, ако има поникнали плевели.

Бързо действие

Спира растежа на житните и широколистни плевели до 24 часа след третиране.

Култури

Пшеница

Winter Wheat

Пшеница (Triticum spp.)

Пшеница, есенна (Triticum spp.)

Пшеница, пролетна (Triticum spp.)

Твърда пшеница (Triticum durum)

Технически спецификации

 • Активна съставка

  Пироксулам.

 • Дози

  20-25

 • Степен на приложение

  20-25 г/дка + 50 мл/дка Дасойл™

 • Момент на приложение

  Вегетационно, от трети лист до втори стъблен възел (BBCH 13-33) (есен - пролет)

 • Формулации

  Водоразтворими гранули (ВГ).

 • Опаковка

  0.5 кг + 1 кг. Дасойл

 • Ротация на култури

  Без ограничения в сеитбооборота.

 • Одобрена употреба

  За контрол на едногодишни житни (включително всички известни видове Овсига и Власатка) и едногодишни широколистни плевели.

 • Допълнителна информация

  Устойчив на валежи 1 час след третиране.

Други продукти

Ако търсите подобни продукти, разгледайте още предложения.