12.11.2018 г.

Късно засяване на царевицата. Съсредоточете се върху контрола на плевелите.

Автор Corteva България
Something went wrong. Please try again later...

Пролетта на отминалата 2018 година беше суха, поради което нямаше условия за добро действие на почвените хербициди и поради тази причина борбата с плевелите се наложи да се извежда изцяло с вегетативни хербициди.

Пролетта на отминалата 2018 година беше суха, поради което нямаше условия за добро действие на почвените хербициди и поради тази причина борбата с плевелите се наложи да се извежда изцяло с вегетативни хербициди.
Както знаем, контролът на прерасналите плевели е изключително труден и изисква адеквата реакция, защото някои от тях се развиват изключително бързо. За това е важно плевелите да бъдат разпознати, в съответния посев възможно в най-ранна фаза и да се предприемат спешно мерки за проконтролирането им.

Препоръчани хербициди с доказано действие
Предлага се голямо разнообразие от хербициди, които контролират плевелите по време на вегетация:

ПринципалПлюс. Не напразно фермерите са го нарекли „Косачката“. Принципал™ плюс се справя безпроблемно с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително балур от коренища и паламида. Не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване спектъра на действие. Осигурява контрол на всички икономически важни плевели, включително и трудно контролируеми, само с едно третиране.

Ариго™ ВГ е хербицид, който се справя с всички важни плевели. Той притежава двойно действие срещу житните и тройно действие срещу широколистните плевели. .......Контролира всички икономически значими плевели с едно третиране. Позволява едновременно борба както с поникналите към момента на приложението плевели, така и чрез почвеното действие. Предотвратява вторично заплевеляване до 2 – 3 седмици.

Виктус® ОД е класически вегетационен хербицид при царевица, който се справя с едногодишни и многогодишни житни и  някои едногодишни широколистни плевели, включително балур от коренища. Притежава гъвкав и широк интервал на приложение – до 8-ми лист на царевицата. Без проблеми се смесва с други противошироколистни плевели с цел разширяване спектъра на действие.

Кабадекс Екстра е гъвкав хербицид за царевица, срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели. Притежава много бърз видим ефект и допълнително почвено действие.

СтаранеГолд е еталон срещу лепка и поветица. Контролира всички икономически важни широколистни плевели, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди и трудни за контрол видове - лепка, ефемерни видове, поветица.