Блог •  11.08.2021 г.

Революцията в борбата с кръстоцветни плевели при рапица.

Something went wrong. Please try again later...

Белкар™ -  Новото решение за контрол на широколистни, включително кръстоцветни плевели при рапица

Белкар™ ЕК е нов хербицид за есенно вегетационно третиране на рапица. С двете си активни вещества Arylex™ active (ново активно вещество от нова химическа група с нов механизъм на действие -  спомага за контрол на плевели, които са вече устойчиви на хербициди на база ALS инхибитори и др.) и Пиклорам, Белкар™ ЕК поставя нов стандарт за есенен контрол на всички значими широколистни плевели. Белкар™ ЕК дава отлични резултати в борбата с плевелите дори и срещу кръстоцветните, което дава неоспорима преднина пред конкурентните продукти. С уникалната си формулация съдържаща новото активно вещество Arylex™ active, Белкар™ ЕК е устойчив на големи температурни амплитуди и може да бъде приложен при температури от 5°C и по този начин фермерите ще могат да си осигурят доверен партньор в борбата с плевелите, без да се притесняват от метеорологичните условия.

 

Приложено в доза от 50 мл/дка от фаза от кръстоска (първа двойка листа) до фаза четвърта двойка листа (BBCH 12-30) Белкар™ контролира широк спектър спектър от плевели като лепка, великденче, лайка, синя метличина, див мак, здравец, овчарска торбичка, така и трудни за контрол плевели, като звездица, а също и устойчиви на ALS хербициди плевели и кръстоцветни плевели (див синап).

Практически предимства на Белкар™

→ Ново решение за икономически важните широколистни плевели

→ Решение за контрол на кръстоцветни плевели, включително див синап в конвенционална технология

→ Двойно системно и взаимодопълващо се действие на активните вещества

→ Абсорбиране на хербицида едновременно от листата и корените на плевелите, което води до 100% усвояване от плевелите

→ Безпроблемен контрол на плевелите дори и при променливи

климатични условия, когато други хербициди не могат да се справят (ниски температури и сухи условия)

→ Нов механизъм на действие, спомагащ за ефективен контрол на

плевелите, включително на устойчиви видове към масово използвани хербициди

→ Без проблеми и ограничения за следващите култури в сеитбооборота

→ Устойчив на отмиване от дъжд, паднал един час след третиране

→ Селективен за зимна рапица (при прилагане според указанията в етикета)

Белкар™ съдържа вграден прилепител, който спомага за по-добрата и по-бърза абсорбция на продукта

→ Подходящ за технология без приложение на почвен хербицид и когато климатичните условия са неблагоприятни – сухо време без валежи и влага под минималния изискуем минимум за нормално действие на почвените хербициди