12.11.2018 г.

Три стъпки за разпознаване на качествен азотен стабилизатор

Автор Corteva България
Something went wrong. Please try again later...

Азотните стабилизатори са едни от средствата, които спомагат да се запази инвестицията от азотно торене, което е най-големият разход в едно стопанство. За съжаление на пазара все още няма утвърдено място за тях.

Не съществува определена категоризация на азотните стабилизатори, което прави трудна стандартизацията на тези продукти. Когато земеделските производители използват продукт, който не отговаря на нужните критерии, те губят инвестицията си и не помагат за опазване на околната среда. Информирането на фермерите за азотните стабилизатори е от съществено значение как действа и какви трябва да бъдат очакваните ползи от доказан почвен стабилизатор.

Corteva Agriscience препоръчва на фермерите следните три критерия за определяне на подходящия азотен стабилизатор, който да използват:
1.       Дългогодишно изпитван

 Използвайте стабилизатори, които са дългосрочно тествани. Земеделските производители, трябва да потърсят от информация, дали тези продукти са били изпитвани и какви резултати са дали.

2.       Проверете етикета

Проверете върху етикета дали продуктът отговаря на критериите за регистрация. Тези критерии изискват солидна документация и изследвания, за да подкрепят твърденията, свързани с азотния стабилизатор.

3.       Финансова възвращаемост

Притискащата икономическа обстановка е още една причина всяка инвестиция да има значение. Стабилизаторите може да се разглеждат като застраховка за добива и направените инвестиции на фермерите. Независимо дали сте загрижени за това , че азотът е фактор, който може да ограничи добива или сте загрижен за загубата на азот, то той винаги трябва да бъде защитен.

Предложението, което отговаря на тези критерии е N-Lock. Той задържа азота в почвата до осем седмици, през периода, който е от съществено значение за изхранване на растението, като по този начин помага на растенията да достигнат до максимален добив при прибиране на реколтата.
Технологията, която е приложена в N-Lock™ забавя химичната реакция, която превръща амониевия азот в нитратен азот, чрез инхибиране активността на бактерията Nitrosomonas.
Този процес е от голямо значение за усвояване на азота, защото дори царевицата да приема и двете форми на азота, тя предпочита амониевия азот. Така амонячната форма не само, че е предпочитана за абсорбация от царевицата, но тя се задържа по-дълго в почвата, което осигурява удължен период на прием на азот и намалява загубата му в почвата, която не се усвоява от растението. Доказано, е че N-Lock намалява парниковите газове, намалява загубите на азот и увеличава периода на прием на азот, така средно увеличава добива със 7%.

През последните 40 години са проведени повече от 1000 полеви опита и университетски проучвания, са доказали, че N-Lock осигурява споменатите резултати.

За да разясни напълно какво представлява азотният стабилизатор Corteva Agriscience подготви списък с основните характеристики на продукта:

1.       Какво е N-Lock

 • Азотен стабилизатор за употреба с всички видове азотни торове
 • Гарантира ефективно усвояване на азота при полските култури
 • Подобрява здравния статус на културите
 • Намалява загубите от азот и осигурява по-високи добиви и приходи
 • Продължителна активност до 12 седмици след приложение, в зависимост от температурата на почвата и влагата
 • Модерна формулация микро-енкапсулирана суспензия, която се прилага лесно с всички наземни пръскачки
   

2.       Как работи N-Lock

 • N-Lock работи като запазва бактерията Nitrosomonas неактивна, като се запазва азотът в стабилна амониева форма, която е много по-устойчива на просмукване и денитрификация/разграждане в почвения слой
 • Тази стабилна амониева форма на азота се свързва с почвата, но е винаги налична за развитието на растенията, като по този начин се свеждат до минимум загубите на азот във водата и атмосферата
 • Амониевата форма на азота се свързва с глинените и хумусни частици и така остава в почвата, след което се поема/абсорбира непрекъснато от корените на растенията, като по този начин ги храни
   

3.       Как да получим най-добър ефект от приложението на N-Lock

 • При пролетно приложение от месец март нататък
 • При есенно приложение за запазване на азота в почвата, като се предотвратява просмукването му в почвения профил
 • След приложението му трябва да има валежи ли да се направи поливка минимум 12мм.