Позиция •  11.07.2022 г.

Новости при маслодайна рапица от Corteva Agriscience™

Something went wrong. Please try again later...

Рапицата е култура, богата на белтъчини и масла. Рапичното масло е основна суровина за производство на продукти в хранително-вкусовата промишленост, използва се като добавка за производство на биодизел, влага се в производство на лекарства, бои, лакове, и е съставка за производство на различни видове масла. При отглеждането на рапица мощната й коренова система спомага за продълбочаване на почвения профил и подобряване на структурата на почвата. Това е култура с изключителни компенсаторни способности за образуване на повече разклонения и шушулки, особено при ниска плътност на растения на м2. Рапицата, също така, е „подобрител“ на почвата (при разграждане на растителните остатъци те обогатяват почвата с хранителни елементи), подобрява фитосанитарния статус на почвата, и в същото време е „чистач“ на някои тежки метали (кадмий, олово, цинк). Рапицата е една от най-доходоносните култури и е подходяща за отглеждане на нископлодородни и слаби почви. Не на последно място рапицата е растение, което чрез пчелите „произвежда“ мед. Фактически, рандеманът на производство на рапично масло и шрот е много висок (около 100 кг масло от около 270 кг рапично зърно, и около 100 кг шрот от около 185 кг рапично зърно). Реално рапицата е първата култура, която се прибира през стопанската година и носи първите реални приходи.  

Corteva Agriscience™ е една от фирмите, които предлага едновременно генетика от високодобивни хибриди и решения за растителна защита. Хибридите рапица, които предлага, се отличава с висок добивен потенциал, голямо разнообразие по зрялост (ранни, средноранни, среднокъсни), високо ниво на толерантност на болести, неблагоприятни климатични условия, разпукване на шушулките, и др.), технология на отглеждане (конвенционална и по Clearfield® технология), хабитус (нискостъблени и високостъблени), срокове на сеитба (ранна и късна) и интензитет на отглеждане (екстензивна и интензивна). Всички хибриди са с пълна фертилност на цветчетата, с едновременно и равномерно узряване на шушулките и отдаване на влагата.

Като иновативна компания за предстоящата кампания 2022 година Corteva Agriscience™ предлага следните новости в селекцията на рапицата.

PT303 – първият конвенционален хибрид от новата линия Pioneer Protector® Sclerotinia, с изключително високо ниво на толерантност на болестта склеротиния. РТ303 е средноранен, с много висок и стабилен добивен потенциал, изключително гъвкав и адаптивен за отглеждане в цялата страна, с високо маслено съдържание (над 45%-46%), много висока толерантност на болестта склеротиния, разпукване на шушулките, на полягане, на студ и ниски температури, толерантен на TuYV вируса (официално сертифициран във Франция). РТ303 е с много добро представяне в официалните опити в Германия и Швеция (включително при по-студени климатични условия). РТ303 е включен в официалния препоръчителен лист на хибриди рапица за отглеждане на организацията AHDB във Великобритания и вече се отглежда в държави с дългогодишни традиции в тази култура – Германия, Великобритания, Чехия, Полша, Румъния, Дания и Унгария.

 

 

 

 

 

 

На двете снимки вляво – чувстителни хибриди, вдясно – РТ303.

Вторият нов хибрид също е конвенционален – РТ302, средноранен, с много висок и стабилен добивен потенциал, широкоадаптивен, високо ниво на устойчивост на разпукване на шушулките, толерантен на болестта фома, с високо ниво на толерантност на ниски температури. С много добро представяне в официални опити в Германия последните три сезона и вече внедрен в практиката в Германия, Чехия и Полша с отлично представяне срещу най-добрите конкурентни хибриди.

 

 

От доказалите се в практиката високостъблени хибриди за сезон 2022 Corteva Agriscience™ ще предложи –  РТ264 (най-отглежданият хибрид на Pioneer® в България за сезон 2020-2021, с най-висока степен на устойчивост на разпукване на шушулките), РТ271 (доказал се хибрид не само в България и най-отглеждан хибрид на Pioneer® в Германия и Чехия за последните два сезона), РТ275 (хибрида включен в препоръчителния лист на хибриди рапица за отглеждане на организацията AHDB във Великобритания), РТ293 (утвърден високодобивен хибрид в Унгария и Франция). От високостъблената Clearfield® генетика предлагаме – РТ279CL (най-отглежданият Clearfield® хибрид на Pioneer® в България и пазарен лидер в Clearfield® технологията в Германия), РТ200CL (адаптивният хибрид за различни климатични условия, включително сухи). В България до момента единствено само Пионер предлага т.н. нискостъблена генетика от Pioneer® MAXIMUS® продуктовата линия. От конвенционалната генетика предлагаме РХ131 (топ представящ се хибрид в Германия, Чехия, Литва, Латвия, Естония и Украйна), и от Clearfield® генетиката РХ125CL (най-ранният хибрид за интензивна и екстензивна технология на отглеждане).

Какви решения предлага Corteva Agriscience™ в растителната защита ?

Семената на всички хибриди са третирани с ЛУМИГЕН™ СТАНДАРТ (Лумибио™ Келта/биостимулант+Интеграл Про*/фунгицид) или ЛУМИГЕН™ ИНСЕКТИЦИД  (Лумипоза™/инсектицид+Лумибио™ Келта/биостимулант+Интеграл Про*/фунгицид) само за хибридите PT279CL, PT302 и PT303. Третирането е фабрично с най-високо качество на пълно покритие на семената, при което се осигурява пълна защита на кълновете и младите рапични растения от нападение от неприятели, болести и се подсигурява по-добро и по-бързо начално развитие, по-мощно развита коренова система и подобрена толерантност на стресови фактори (от биостимуланта).  

БЕЛКАР® ЕК (халоксифен-метил/арилекс + пиклорам) е нов вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели, включително кръстоцветни, вече и в конвенционалната технология. Хербицидът е с двойно системно действие, абсорбира се едновременно от листата и корените, с нов механизъм на действие, без ограничение за следващата култура в сеитбооборота, и с вграден прилепител. Прилага се наесен в доза 50 мл/дка от фаза 6-ти лист до начало на удължаване на стъблото (ВВСН 16-30). Успешно внедрен от няколко години в практиката в Дания, Германия, Хърватия, Словения. БЕЛКАР ЕК е пазарен лидер в сегмента на селективните хербициди при рапица в Европа за последните два сезона (от 2020 до 2021). А площите рапица третирани с Халоксифен-метил/Арилекс™, съдържащи хербициди (вкл. Белкар, Корвето™, Белкар Power Pack и др.) за последните три сезона (2019–2021) са се увеличили със 142%. Благодарение на тази хербицидна иновация Corteva Agriscience™ е пазарен лидер в сегмента на селективните хербициди при рапица за 2021 година (даннина Кинетек за Европа 2019-2021).

 

 

КОРВЕТО™ ЕК (халоксифен-метил/арилекс + клопиралид) е също нов вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели при рапица, но предлаган в България от фирма Суми Агро България.

ГАЛЕРА® СУПЕР е доказал се от много години в практиката широкоспектърен вегетационен хербицид за контрол на голям брой широколистни плевели, включително паламида, див мак, ефемери, самосевки от слънчоглед, бял трън и др.

За повече информация посетете сайта на Corteva Agriscience™ България - www.corteva.bg или www.facebook.com/CortevaBG или се обърнете към регионалните представители на Corteva Agriscience™ в страната, които ще Ви дадат най-точни и обективни съвети, или прочетете повече в каталог рапица 2022.

* регистрирана търговска марка на BASF