Corteva в новините •  16.12.2021 г.

Corteva e вече с нова селекция хибриди с марката Pioneer® по Clearfield® Plus технология

Something went wrong. Please try again later...

Corteva Agriscience™ е известна повече като фирмата внедрила в България ExpressSun® толерантните хибриди слънчоглед с марката Pioneer®, но вече отделя подобаващо внимание и на хибриди от Clearfield® Plus технологията.

През последните няколко години селекционерите на Corteva Agriscience™ работят интезивно в това направление и резултата вече е налице. Corteva Agriscience™ вече има доказали се в практиката Clearfield® Plus хибриди, а през 2022 година ще се внедрят нови от тази технология.

 

Clearfield® Plus хибридите на Corteva Agriscience™ се отличават със следните практически предимства:

 • Високо ниво на толерантност при по-сухи и лимитирани условия на влага – специална селекция за по-сухи условия
 • Stay green ефект при по-сухи и лимитирани условия на влага
 • Високо и стабилно съдържание на масло
 • Устойчивост на идентифицираните до момента в страната раси синя китка, включително най-агресивните – специално тези хибриди с най-високата генетична устойчивост на синя китка.
 • Прилагането на имазамокс съдържащи хербициди може да бъде извършено в най-подходящата фаза на плевелите, като се цели да бъдат контролирани максимално ефективно.
 • Много добър фитосанитарен профил – някои хибриди са с високо ниво на толерантност срещу болести като Вертицилиум (Verticilium spp) и Ръжда (Puccinia spp.)
 • Изключително висока икономическа рентабилност на производство
 • Благодарение на селекционерите и експертите на Corteva Agriscience™, фирмата постигна положителни резултати за настоящата календарна 2021 година:
 • От първите 10 най-отглеждани Clearfield® Plus хибрида в България през 2021 година 1 хибрид на Corteva Agriscience™ е сред тези хибриди – P64LP130
 • От първите 12 най-отглеждани хибрида в Европа през 2021 година 1 хибрид на Corteva Agriscience™ влезе в тази класация – P64LP130
 • От първите 5 най-отглеждани  Clearfield® и Clearfield® Plus хибрида в Европа през 2021 година 1 хибрид на Corteva Agriscience™ също влезе в тази класация – P64LP130
 • P64LP130 е сред най-отглежданите хибриди от тази технология в Турция, и особено в Европейската част на тази страна
 •  

Какви нови Clearfield® Plus хибриди предлага Corteva Agriscience™ през 2022 година в България ?

Като научно-развойна и иновативна фирма, нашата компания всяка година внедрява нови хибриди. И през 2022 година Corteva Agriscience™ не изневерява на традицията си и предлага на земеделците два нови още по-добри във всяка една агротехническа характеристика Clearfield® Plus хибрида – P64LР170P64LР180 и P64LР146.

P64LР170 е нов средноранен хибрид, Clearfield® Plus версия на един от най-отглежданите и най- известни  ExpressSun® хибриди в странатаС много висок и стабилен добивен потенциал при нормални и по-неблагоприятни условия, ранен цъфтеж и подходящ за отглеждане в цялата страна. С хомогенни еднакви пити, леко изпъкнали в средата, а зърната са едри, заоблени и подходящи за белене. С висока толерантност на лимитирани условия на влага и stay green ефект, добър здравен статус, високо маслено съдържание и Pioneer Protector® синя китка – устойчив на всички раси синя китка, идентифицирани до момента в страната, което позволява да се пропусне пръскане с имазамокс съдържащи хербициди срещу паразита. През 2021 година P64LР170 беше изпитан на демонстрационни опити в България, като в приложената графика можете да видите получените високи добиви, а също така и в каталога с добиви от демо опити и производствени полета 2021 година.  

P64LР180 също е нов средноранен хибрид, Clearfield® Plus версия на отглеждан и известен  ExpressSun® хибрид в странатаС висок и стабилен добивен потенциал при нормални условия, ранен цъфтеж и подходящ за отглеждане основно в Северна България. С компактни еднакви хомогенни пити, и изравнени зърна във всички части на питата. Добър здравен статус, високо маслено съдържание и Pioneer Protector® синя китка – устойчив на всички раси синя китка, идентифицирани до момента в страната, което позволява да се пропусне пръскането с имазамокс съдържащи хербициди срещу паразита. През 2021 година P64LР180 беше изпитан на демонстрационни опити в България, като в приложената графика можете да видите получените високи добиви, а също така и в каталога с добиви от демо опити и производствени полета 2021 година. 

P64LР146 също е нов средноранен Clearfield® Plus хибрид. С повишен добивен потенциал при нормални и лимитирани на влага условия. Много добра толерантност на лимитирани условия на влага. Подобрен фитосанитарен профил срещу икономически важни болести, високо маслено съдържание и Pioneer Protector® синя китка – устойчив на всички раси синя китка, идентифицирани до момента в страната, което позволява да се пропусне пръскането с имазамокс съдържащи хербициди срещу паразита. През 2021 година P64LР146 беше изпитан на демонстрационни опити в България, като в приложената графика можете да видите получените високи добиви, а също така и в каталога с добиви от демо опити и производствени полета 2021 година.   

 

Какви доказали се вече в практиката хибриди ще предложи Corteva Agriscience™ през 2022 година ?

P64LР130 е Clearfield® Plus хибрида, който се наложи през последните два сезона, и особено в Южна България, включително при по-сухи и лимитирани на влага условия. Хибиридът вече е достатъчно популярен и доказал се в практиката, поради което търсенето му всяка година се увеличава. P64LР130 е с високо ниво на толерантност на Вертицилиум и Ръжда по слънчогледа.

Какви семена ще предлагаме през 2022 година ?

Слънчогледовите семена на Corteva Agriscience™ за 2022 година в България ще се предлагат със следните качествени показатели:

 • Отлична качествена заготовка и калибровка на семената с висока кълняема енергия и кълняемост. Pioneer® е еталон за качествени показатели по Европейските стандарти.
 • Висококачествено заводско третиране с ЛУМИСЕНА™ 200 ФС за контрол на обикновената мана след сеитба и ЛУМИБИО КЕЛТА® - стимулатор за по-бързо поникване и развитие след сеитба на младите растения (100% всички торби за 2022 година ще са третирани с тези два продукта)
 • Нов лесен начин на отваряне на торбите (за повече информация виж на стр. 28 в каталога)
 • Специална холограмна защита срещу фалшифициране на торбите и семената (за повече информация виж на стр. 29 в каталога)

Уважаеми земеделци,

За нас, екипът на Corteva Agriscience™, е удоволствие да работим с всеки един от Вас.

Силно препоръчваме на всички наши и бъдещи партньори да използват хибридите с марката Pioneer®, защото са с високи добиви, стабилност, качество (масло и олеинова киселина) и рентабилност на производството.

На земеделците, които ни се доверяват толкова много години и продължават да отглеждат нашите хибриди, благодарим искрено и сърдечно за доверието им към фирма Corteva Agriscience™/ Pioneer®.

Пожелаваме Ви благодатна и спорна 2022 година с пълни хамбари с хубаво и качествено слънчогледово зърно, производено от Вас и със съдействието на нашия екип и нашата генетика.

Доброто партньорство създава добри резултати. 

За повече информация посетете сайта на Corteva Agriscience България на www.corteva.bg или  Фейсбук страницата ни на www.facebook.com/CortevaBG,или се обърнете към нашите регионални промотъри в страната.

*Clearfield® Plus е регистрирана търговска марка на BASF Германия.