1.05.2019 г.

Corteva Agriscience™ - новото име на успешното земеделие

Автор Corteva България
Something went wrong. Please try again later...

Новата земеделска компания Corteva Agriscience™ се очаква да заработи като независима и самостоятелна структура през средата на 2019 година.

Corteva Agriscience обединява земеделския бизнес на DuPont Crop Protection, DuPont Pioneer и Dow AgroSciences с цел създаване на селскостопанска компания с водещи позиции в селекцията на нови хибриди и сортове, продукти за растителна защита и дигитални технологии за земеделските производители.

В същността на новото име е заложена комбинация от думите „сърце” и „природа”.

Основна цел на новата компания е да обогатява и работи за подобряване живота на хората, които произвеждат и тези, които консумират, като гарантира напредък, по-добро бъдеще и по-висок стандарт за поколенията.

„Това е началото на едно вълнуващо пътешествие”, каза Джеймс С. Колинс, главен изпълнителен директор.

Новата земеделска компания Corteva Agriscience се очаква да заработи като независима и самостоятелна структура, през средата на  2019 година.

Corteva Agriscience обединява земеделския бизнес на DuPont Crop Protection, DuPont Pioneer и Dow AgroSciences с цел създаване на селскостопанска компания с водещи позиции в селекцията на нови хибриди и сортове, продукти за растителна защита и дигитални технологии за земеделските производители.

В същността на новото име е заложена комбинация от думите „сърце” и „природа”.

Основна цел на новата компания е да обогатява и работи за подобряване живота на хората, които произвеждат и тези, които консумират, като гарантира напредък, по-добро бъдеще и по-висок стандарт за поколенията.

„Това е началото на едно вълнуващо пътешествие”, каза Джеймс С. Колинс, главен изпълнителен директор.

„Corteva Agriscience обединява три бизнеса с дълбоки връзки и отдаденост на успеха на поколения фермери. Новото ни име изразява признателност към нашата история и същевременно ангажираност за повишаване производителността на земеделските производители и гарантиране на здравословна и качествена храна за хората. С най-балансираното портфолио от продукти в сектора, почти век агрономически опит и несравними иновационни възможности, Corteva Agriscience ще се превърне във водеща компания в областта на селското стопанство, фокусирана върху съвместната работа с всички работещи в сферата за осигуряване на здравословно изхранване на населението.”

Новата компания притежава възможно най-добрите модерни технологии, иновации, научноизследователска и развойна дейност, които ще я направят уникална и осигуряваща възможности за подобряване на производ- ството, осигуряване на здравословна храна за населението, опазване на околната среда и природните ресурси.

„Ние ще продължим да инвестираме в някои от най-известните и престижни марки в селското стопанство: Pioneer®, Mycogen®, както и в новите като Brevant семена, иновативните продукти за растителна защита – хербициди, фунгициди, инсектициди, които ще внедрим в практиката чрез нашите добре разработени канали и иновативни технологии “, каза Колинс.

Корпоративният щаб на новата компания ще се намира в Уилмингтън, щата Делауеър и ще управлява ключови корпоративни дейности. Офисите в Джонстън, Айова и Индианаполис, Индиана ще служат като глобални биз- нес центрове с водещи бизнес стратегии, функции за управление на бизнеса, научноизследователска и развойна дейност, световна верига за доставки и възможности за продажби и маркетинг.

DowDuPont ще популяризира новата марка чрез провеждане на поредица от събития за отдаване със значимото внимание на това, което е постигнато досега и това, какво искаме да постигнем в бъдеще.

За DowDuPont

DowDuPont е холдингова компания, съставена от The Dow Chemical Company и DuPont с цел да формират силни, независими публично търгувани компании в областта на селското стопанство, материалите и специалните продукти. Те ще ръководят своите индустрии чрез продуктивни, научнообосновани иновации, за да отговорят на нуждите на клиентите и да подпомогнат за решаването на глобалните предизвикателства.

За повече информация моля посетете www.dow-dupont.com