01.05.2019

Corteva Agriscience™ - новото име на успешното земеделие

Автор Corteva България

Новата земеделска компания Corteva Agriscience, отделът „Земеделие” на DowDuPont, се очаква да заработи като независима и самостоятелна структура, през средата на 2019 година.

Corteva Agriscience обединява земеделския бизнес на DuPont Crop Protection, DuPont Pioneer и Dow AgroSciences с цел създаване на селскостопанска компания с водещи позиции в селекцията на нови хибриди и сортове, продукти за растителна защита и дигитални технологии за земеделските производители.

В същността на новото име е заложена комбинация от думите „сърце” и „природа”.

Основна цел на новата компания е да обогатява и работи за подобряване живота на хората, които произвеждат и тези, които консумират, като гарантира напредък, по-добро бъдеще и по-висок стандарт за поколенията.

„Това е началото на едно вълнуващо пътешествие”, каза Джеймс С. Колинс, главен изпълнителен директор на отдел „Земеделие” на DowDuPont.

Новата земеделска компания Corteva Agriscience, отделът „Земеделие” на DowDuPont, се очаква да заработи като независима и самостоятелна структура, през средата на  2019 година.

Corteva Agriscience обединява земеделския бизнес на DuPont Crop Protection, DuPont Pioneer и Dow AgroSciences с цел създаване на селскостопанска компания с водещи позиции в селекцията на нови хибриди и сортове, продукти за растителна защита и дигитални технологии за земеделските производители.

В същността на новото име е заложена комбинация от думите „сърце” и „природа”.

Основна цел на новата компания е да обогатява и работи за подобряване живота на хората, които произвеждат и тези, които консумират, като гарантира напредък, по-добро бъдеще и по-висок стандарт за поколенията.

„Това е началото на едно вълнуващо пътешествие”, каза Джеймс С. Колинс, главен изпълнителен директор на отдел „Земеделие” на DowDuPont.

„Corteva Agriscience обединява три бизнеса с дълбоки връзки и отдаденост на успеха на поколения фермери. Новото ни име изразява признателност към нашата история и същевременно ангажираност за повишаване производителността на земеделските производители и гарантиране на здравословна и качествена храна за хората. С най-балансираното портфолио от продукти в сектора, почти век агрономически опит и несравними иновационни възможности, Corteva Agriscience ще се превърне във водеща компания в областта на селското стопанство, фокусирана върху съвместната работа с всички работещи в сферата за осигуряване на здравословно изхранване на населението.”

Новата компания притежава възможно най-добрите модерни технологии, иновации, научноизследователска и развойна дейност, които ще я направят уникална и осигуряваща възможности за подобряване на производ- ството, осигуряване на здравословна храна за населението, опазване на околната среда и природните ресурси.

„Ние ще продължим да инвестираме в някои от най-известните и престижни марки в селското стопанство: Pioneer®, Mycogen®, както и в новите като Brevant семена, иновативните продукти за растителна защита – хербициди, фунгициди, инсектициди, които ще внедрим в практиката чрез нашите добре разработени канали и иновативни технологии “, каза Колинс.

Корпоративният щаб на новата компания ще се намира в Уилмингтън, щата Делауеър и ще управлява ключови корпоративни дейности. Офисите в Джонстън, Айова и Индианаполис, Индиана ще служат като глобални биз- нес центрове с водещи бизнес стратегии, функции за управление на бизнеса, научноизследователска и развойна дейност, световна верига за доставки и възможности за продажби и маркетинг.

DowDuPont ще популяризира новата марка чрез провеждане на поредица от събития за отдаване със значимото внимание на това, което е постигнато досега и това, какво искаме да постигнем в бъдеще.

За DowDuPont

DowDuPont е холдингова компания, съставена от The Dow Chemical Company и DuPont с цел да формират силни, независими публично търгувани компании в областта на селското стопанство, материалите и специалните продукти. Те ще ръководят своите индустрии чрез продуктивни, научнообосновани иновации, за да отговорят на нуждите на клиентите и да подпомогнат за решаването на глобалните предизвикателства.

За повече информация моля посетете www.dow-dupont.com