Corteva в новините •  16.12.2021 г.

Марката Pioneer® е с доказано най-добрата селекция хибриди по ExpressSun® технология

Something went wrong. Please try again later...

Corteva Agriscience™ е първата фирма внедрила в България ExpressSun® толерантните хибриди слънчоглед с марката Pioneer® през 2006 година. От годината на внедряването им тези хибриди се отличават с висок и стабилен добивен потенциал при благоприятни и неблагоприятни условия, адаптивни за всички райони на отглеждане в страната.  

Corteva Agriscience™ притежава  голямо разнообразие от хибриди слънчоглед в ExpressSun® технологията, както според зрелостта им (ранни, средноранни, среднокъсни), така и в различните продуктови линии (линолови и високоолеинови).

Неслучайно Corteva Agriscience™ е пазарен лидер за поредна година в България, защото предлаганите хибриди са с:

 • Отличен добивен потенциал
 • Стабилен добив във всички райони на страната, въпреки голямото разнообразие от почвено-климатични условия
 • Високо и стабилно съдържание на масло
 • Устойчивост на идентифицираните до момента в страната раси синя китка
 • Високо съдържание на олеинова киселина на високоолеиновите хибриди Pioneer®
 • Много стабилно представяне в интензивни, полуинтензивни и екстензивни земеделски райони
 • Много добър фитосанитарен профил
 • Икономическа рентабилност на производство

Следствие на тези практически предимства на хибридите на Corteva Agriscience™ с марка Pioneer®, на сигурността, която дават на българските производители, въпреки несравнимите климатични и почвени условия с останалите Европейски държави, българският земеделски производител е показал своя избор:  

 • Първите 5 ExpressSun® хибрида на Corteva Agriscience™ заемат около 56% до 58% от площите на ExpressSun® технологията в страната
 • От първите 10 най-отглеждани ExpressSun® хибрида в страната – 8 са на Corteva Agriscience™, като покриват около 70% от площите на ExpressSun® технологията в България
 • Първите 3 най-отглеждани хибрида слънчоглед в страната през 2021 година са ExpressSun® хибридите P64LE137, P64LE136 и P64LE25 на Corteva Agriscience™
 • От първите 10 най-отглеждани ExpressSun® хибрида в Европа – 6 са на Corteva Agriscience™
 • От първите 10 най-отглеждани хибрида слънчоглед в Европа – 3 са ExpressSun® хибриди на Corteva Agriscience™

 

Какви нови ExpressSun® хибриди предлага Corteva Agriscience™ през 2022 година в България ?

Като научно-развойна и иновативна фирма, нашата компания всяка година внедрява нови хибриди. И през 2022 година Corteva Agriscience™ не изневерява на традицията си и предлага на земеделците два нови още по-добри във всяка една агротехническа характеристика хибрида, от досега използваните на пазара ExpressSun® хибриди – P64LE162 и P63LE166.

P64LE162 е нов средноранен хибрид с много висок и стабилен добивен потенциал при нормални и по-неблагоприятни условия, подходящ за отглеждане в цялата страна. С едри и здрави пити, слабо изпъкнали в средата, напълно запълнени, включително в центъра. С висока толерантност на лимитирани условия на влага, добър здравен статус, високо маслено съдържание и Pioneer Protector® синя китка – устойчив на всички раси синя китка, идентифицирани до момента в страната. P64LE162 може да се отглежда в цялата страна, и да бъде партниращ хибрид по отношение на зрелостта на P64LЕ137 и P64LЕ136, а също така и на високоолеиновите ExpressSun® хибриди – P64HE118, P64HE133 и P64HE144. В експерименталните опити (около 40 на брой) на Corteva Agriscience™ през 2021 година в България, Румъния и Унгария P64LE162 даде с 5% до 8% по-високи добиви от най-добрите стандарти в практиката. През 2021 година P64LE162 беше изпитан на демонстрационни опити в България, като в приложената графика можете да видите получените високи добиви.  

P63LE166 е нов ранен хибрид също с много висок и стабилен добивен потенциал при нормални и при лимитирани условия на влага, подходящ за отглеждане в цялата страна. Предвид по-късото си вегетационно развитие P63LE166 е особено подходящ за ранна сеитба, полета с по-висока надморска височина и за втора култура. P63LE166 е с високо маслено съдържание и е с Pioneer Protector® синя китка – устойчив на всички раси синя китка, идентифицирани до момента в страната. P63LE166 е партниращ хибрид на P63LE113. В експерименталните опити (около 40 на брой) на Corteva Agriscience™ през 2021 година в България, Румъния и Унгария P63LE166 даде с 4% до 7% по-високи добиви от най-добрите стандарти в практиката. 

 

Какви доказали се вече в практиката хибриди ще предложи Corteva Agriscience™ през 2022 година ?

 

P64LE137 е най-отглежданият хибрид слънчоглед в България и същевременно най-отглеждания ExpressSun® хибрид в страната през 2021 година, с добиви от масови посеви в Северна България от 360 до 420 кг/дка и в Южна България от 280 до 330 кг/дка.                          

P64LE136 е вторият най-отглеждан хибрид слънчоглед в България и вторият най-отглеждан ExpressSun® хибрид слънчоглед през 2021 година с добиви от масови посеви в Северна България от 360 до 440 кг/дка и в Южна България от 270 до 320 кг/дка.                                                       

P64НE118 е най-отглежданият високоолеинов хибрид слънчоглед в страната през 2021 година с добиви от масови посеви в страната от 280 до 420 кг/дка (според района и климатичните условия).                                

P64НE133 и P64НE144 са другите два високоолеинови ExpressSun® хибрида слънчоглед в България отглеждане на значителни площи и при големи земеделски стопанства в страната с добиви от масови посеви от 270 до 440 кг/дка (според района и климатичните условия).

P64LE113, P64LE25 и P64LE99 нямат нужда от специално представяне поради това, че са наложени еталони в производството на слънчоглед от много години, заради изключително високия им добивен потенциал и стабилност на добивите при нормални и по-неблагоприятни климатични условия.

 

Какви семена ще предлагаме през 2022 година ?

Слънчогледовите семена на Corteva Agriscience™ за 2022 година в България ще се предлагат със следните качествени показатели:

 • Отлична качествена заготовка и калибровка на семената с висока кълняема енергия и кълняемост. Pioneer® е еталон за качествени показатели по Европейските стандарти.
 • Висококачествено заводско третиране с ЛУМИСЕНА™ 200 ФС за контрол на обикновената мана след сеитба и ЛУМИБИО КЕЛТА® - стимулатор за по-бързо поникване и развитие след сеитба на младите растения (100% всички торби за 2022 година ще са третирани с тези два продукта)
 • Допълнително заводско качествено третиране на семената с *АРТЕМИД® ФС за контрол на телени червеи и сиви червеи (част от дадени хибриди ще са третирани с този единствен разрешен инсектицид за третиране на семена на слънчоглед в Европейския Съюз, вкл. България и ще се предлага засега само от Corteva Agriscience™)
 • Нов лесен начин на отваряне на торбите (за повече информация виж на стр. 28 в каталога)
 • Специална холограмна защита срещу фалшифициране на торбите и семената (за повече информация виж на стр. 29 в каталога)

Уважаеми земеделци,

За нас, екипът на Corteva Agriscience™, е удоволствие да работим с всеки един от Вас.

Силно препоръчваме на всички наши и бъдещи партньори да използват хибридите с марката Pioneer®, защото те са с високи добиви, стабилност, качество (масло и олеинова киселина) и рентабилност на производството.

На земеделците, които ни се доверяват толкова много години и продължават да отглеждат нашите хибриди, благодарим искрено и сърдечно за доверието им към фирма Corteva Agriscience™/ Pioneer®.

Пожелаваме Ви благодатна и спорна 2022 година с пълни хамбари с хубаво и качествено слънчогледово зърно, производено от Вас и със съдействието на нашия екип и нашата генетика.

Доброто партньорство създава добри резултати. 

За повече информация посетете сайта на Corteva Agriscience България на www.corteva.bg или Фейсбук страницата ни на www.facebook.com/CortevaBG,или се обърнете към нашите регионални промотъри в страната.

*Артемид® ФС е регистрирана търговска марка на Сипкам Италия.