4.03.2019 г.

Надеждни растителнозащитни решения от Corteva AgriscienceTM при полски култури

Автор Corteva България
Something went wrong. Please try again later...

Какво предлага Corteva AgriscienceTM  при зимните зърнено-житни култури?

За контрол на широколистни плевели, включително устойчиви на хормоподобните хербициди (2,4-Д, МЦПА) и паламида, предлагаме три доказали се в практиката хербицида. ДЕРБИ® СУПЕР ЕДНО/ ЛАНСЕЛОТТМ е класика за надежден и ефикасен контрол на широколистните плевели, включително трудни видове, двойно системен с различен механизъм на действие и взаимно допълващо се действие на активните вещества

(без риск от проява на резистентост на плевелите към хербицида), едновременно листно и почвено абсорбиране от плевелите

(100% усвояване на хербицида без загуба), с широк прозорец и гъвкава доза на приложение, и с изключително конкурента цена на дка. ДЕРБИ® СУПЕР ЕДНО ще се предлага в пакет с АЛЕГРО®СК за 150 дка площ с по-конкурентна цена.

МУСТАНГ® СК е също доказал се в практиката хербицид от повече от 15 години, с изключително бърз начален ефект, перфектно решение за контрол на самосевки от технологична рапица и слънчоглед (включително в по-късна напреднала фаза). Друго голямо предимство за хербицида е, че може да се ползва и при царевица.

През 2017 година беше обявено сливането на DuPont и Dow Chemical Company. От трите земеделски бизнеса на двете компании се формира новата Corteva AgriscienceTM, отдел „Земеделие“ на DowDuPont.

Чрез обединяването на силните страни на DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection и Dow AgroSciences новата компания ще се фокусира върху предоставянето на земеделските производители на полезна практическа информация, високоефективни иновативни идеи и решения, и съвети за по-ефективно използване на ресурсите, които ще им помогнат да повишават добивите и рентабилността на тяхното производство в условията на предизвикателствата на съвременния свят.

Pioneer, която вече е част от Corteva AgriscienceTM, е дългогодишен пазарен лидер в България при хибридите царевица и слънчоглед. Това е така, защото фирмата предлага голямо разнообразие от хибриди от двете култури през годините, които посрещат изискванията на земеделците за висок и стабилен добивен потенциал, устойчивости на неблагоприятни стресови климатични условия, устойчивости на икономически важни вредители (болести, почвен паразит като синя китка), и др.

В областта на растителната защита Corteva Agriscience също има високоефикасни и доказани решения за контрол на вредителите при основните култури, които могат да решат и най-трудни ситуации в полетата.

Какво предлага Corteva AgriscienceTM при зимните зърнено-житни култури?

За контрол на широколистни плевели, включително устойчиви на хормоподобните хербициди (2,4-Д, МЦПА) и паламида, предлагаме три доказали се в практиката хербицида. ДЕРБИ® СУПЕР ЕДНО/ ЛАНСЕЛОТТМ е класика за надежден и ефикасен контрол на широколистните плевели, включително трудни видове, двойно системен с различен механизъм на действие и взаимно допълващо се действие на активните вещества (без риск от проява на резистентост на плевелите към хербицида), едновременно листно и почвено абсорбиране от плевелите (100% усвояване на хербицида без загуба), с широк прозорец и гъвкава доза на приложение, и с изключително конкурента цена на дка. ДЕРБИ® СУПЕР ЕДНО ще се предлага в пакет с АЛЕГРО®СК за 150 дка площ с по-конкурентна цена.

МУСТАНГ® СК е също доказал се в практиката хербицид от повече от 15 години, с изключително бърз начален ефект, перфектно решение за контрол на самосевки от технологична рапица и слънчоглед (включително в по-късна напреднала фаза). Друго голямо предимство за хербицида е, че може да се ползва и при царевица.

СТАРАНЕТМ ГОЛД е също стандарт за контрол на широколистни плевели, но трябва да се подчертае неговата висока ефикасност срещу прераснали видове (пример трирога лепка след 4-5-ти прешлен и ефемерни видове). Хербицидът е стандарт също така за контрол на поветица, и може също така да се ползва при царевица за контрол на споменатите плевелни видове. За контрол на смесено заплевеляване от житни и широколистни плевели, предлагаме два хербицида.

ПАЛАС® 75 ВГ е първият внедрен в практиката хербицид за контрол на видовете овсига и ливадна власатка, а също така и на най-важните едногодишни житни и широколистни плевели. Хербицидът съдържа допълнителен антидот, който повишава селективността му към културите, и предотвратява всякакъв стрес след приложение. Абсорбира се едновременно от листата и корените, и се транслоцира много бързо до всички растежни точки в контролираните плевели, като спира развитието им. Хербицидът не се прилага при ечемик и овес.

КОРЕЛО® ДУО е икономически най-изгодният хербицид за смесено заплевеляване за контрол на всички най-важни житни и широколистни плевели (включително див мак, теменужка, паламида след фаза розетка, ефемерни видове, самосевки от слънчоглед и рапица), широк прозорец на приложение наесен и напролет. Има допълнително почвено действие. Хербицидът също съдържа антидот, който повишава селективността му към пшеница, и предотвратява всякакъв стрес след приложение. Този хербицид е перфектното решение, когато не искате да добавяте друг хербицид за разширяване на контрола на плевелния спектър.

За контрол на болести предлагаме фунгицида АЛЕГРО® СК (от линията AgCelence, производство на фирма БАСФ Германия). Това е доказал се през годините продукт за контрол на най-важните болести по житните култури, подходящ както за първо, така и за второ пръскане, гъвкава доза на приложение, с контактно, предпазно, системно и лекуващо действие, а също така и допълнителен зелен физиологичен ефект, при който се повишава нивото на хлорофила, скоростта на фотосинтезата и добива от културата. АЛЕГРО® СК ще се предлага в пакет с ДЕРБИ® СУПЕР ЕДНО за 150 дка площ с по-конкурентна цена.

Какво ново ще се внедри в практиката през следващите години при житните култури?

Corteva AgriscienceTM, като развойна компания, работи по абсолютно ново активно вещество, за контрол на широколистни плевели. Отличаващите практически предимства на тази нова молекула са, че е от абсолютно нова химическа група, с нов различен механизъм на действие (от масово до момента прилаганите активни вещества). Ще може да се прилага освен при житни, и при маслодайна рапица, и слънчоглед. Ще контролира определени плевели третирани както наесен, така и напролет. С много ефективна ниска работна доза на дка (под 1 грам активно вещество на дка), без ограничения в сеитбооборота, с изключително благоприятен тосикологичен и екотоксикологичен профил за хора, животни и околна среда. Това активно вещество вече е внедрено в практиката и се ползва в Германия и Франция в комбинация с други високоефективни активни вещества при житни култури.

Какво предлага Corteva AgriscienceTM  при маслодайната рапица?

За контрол на широколистни плевели през вегетацията предлагаме два доказали се в практиката хербицида.

ЛОНТРЕЛ® 72 ВГ е класическият хербицид за контрол на широколистни плевели, включително паламида при рапица.

Хербицидът се абсорбира едновременно от листата и корените на плевелите и е с гъвкава доза и широк прозорец на приложение от есен (от фаза кръстоска) до пролет (фаза 9-то междувъзлие най-късно). Тази гъвкавост на приложение позволява да се следи по-стрикно фазата на плевелите за техния контрол (оптимална е от 2-ри до 8-ми лист), без значение фазата на културата. Друго голямо практическо предимство на ЛОНТРЕЛ® 72 ВГ, че е универсален хербицид, приложим при голям брой други култури като пшеница, ечемик, овес, царевица, зеле, лук, чесън, цвекло. Препоръчително е при приложение да се добави прилепител (особено при наличие на плевели с восъчен слой по листата)

ГАЛЕРА® СУПЕР е най-широкоспектърният вегетационен хербицид за контрол на голям брой широколистни плевели, включително паламида, див мак, ефемери и самосевки от слънчоглед при рапица. Хербицидът е трикомпонентен, с допълнително почвено действие. Абсорбира се едновременно от листата и корените на плевелите. Има широк прозорец на приложение: от есента (от фаза кръстоска) до пролетта (фаза 9-то междувъзлие най-късно). Тази гъвкавост на прило- жение позволява да се следи по-стрикно фазата на плевелите за техния контрол (оптимална е от 2-ри до 8-ми лист) и да не се притесняваме в каква фазата е културата. Препоръчително е при приложение да се добави прилепител (особено при наличие на плевели с восъчен слой по листата).

Какво ново ще се внедри в практиката през следващите години при рапицата?

Corteva AgriscienceTM като развойна компания, работи по ново активно вещество за контрол на широколистни плевели, което ще контролира и кръстоцветните плевели (див синап). Отличаващите практически предимства на тази нова молекула са, че е от абсолютно нова химическа група, с нов различен механизъм на действие и ще може да се прилага освен при маслодайна рапица и при житни и слънчоглед. Продуктът ще контролира определени плевели, третирани както наесен, така и напролет, с много ефективна ниска работна доза на дка. Ще контролира див синап (за който до момента в конвенционалната технология няма решение), без ограничения в сеитбооборота, с изключително благоприятен тосикологичен и екотоксикологичен профил за хората, животните и околната среда. Това активно вещество вече е внедрено в практиката и се ползва с други високоефективни активни вещества при рапицата.