Подход за устойчиво земеделие

Автор Криста Харден
Something went wrong. Please try again later...

28 май 2018 – Сливането на Dow и DuPont приключи през 2017. Това беше първата стъпка.

До юни 2019 г. DowDuPont възнамерява да се раздели на 3 силни, независими компании, лидери в индустрията, в това число е и Corteva Agriscience. 

В този процес на подготовка ние работим активно с всички заинтересовани страни в производството на храни, за да разберем очакванията за устойчиво развитие на водеща компания в селското стопанство, която скоро ще бъдем.

Знаем, че сме изправени пред общото предизвикателство относно осигуряването на храни. За да отговори на търсенето и нуждите на нарастващото население, земеделието трябва да произвежда 50 % повече продукция през 2050 г. в сравнение с 2012 г. [1]

Бързата урбанизация, предимно в развиващите се страни, ще ускори консумацията на протеини, млечни продукти, плодове и зеленчуци и други храни[2]. Въпреки прогнозите за подобряване на благосъстоянието на населението, повече от 800 милиона души все още гладуват[3], повечето от тях земеделски производители.

С нарастването на населението и промените в хранителния режим на хората ще засилят още повече нуждата от вече изчерпващите се природни ресурси. Чрез промяната на използването на земите и обезлесяването, селското стопанство също допринася за глобалните годишни емисии на парникови газове.

Неопазването на земята и почвите и неразумното използване на водите поради недостигът им, също се явяват проблемни теми.

Ограничените възможности за нови обработваеми земи означава, че 90 % от растежа в глобалното земеделско производство се очаква да бъде от по-високи добиви и подобрена продуктивност от наличните обработваеми площи[4]. Начинът, по който постигаме тези добиви и продуктивността са жизнено важни за нашето бъдеще. 

Тези предизвикателства стоят в основната цел на Corteva Agriscience: да обогати живота на тези, които произвеждат и на тези, които консумират, като подсигури прогреса за идните поколения.

Разбираме, че трансформацията и иновациите в нашето селскостопанско производство са жизненоважни. Също знаем, че ако нашият глас и решения са от значение, то прозрачността и отговорността трябва да са водещи в нашите действия.

Амбицията ни е да станем лидер в селското стопанство чрез открита ангажираност, която  да отразява нашата цел. В партньорство с обществото, ние сме отговорни да пазим ресурсите на нашата планета, като помагаме на селскостопанските общности да прогресират и им осигуряваме инструменти за по-продуктивно земеделие.
Препоръчвам Ви да прочетете в сайта Изявление за устойчивост на нашите заинтересовани страни, за да научите повече за подхода ни, тъй като сме готови за бъдещето.

Благодаря Ви. Очакваме да споделим нашето пътуването с Вас.

Криста Харден, Вицепрезидент по външни дела  и главен експерт по устойчивост
Corteva AgriScience, Agriculture Division, DowDuPont