IMG-WWW_3000X3000_NEW_Quelex-Corteva-EU-BG-V1

Квелекс®

Хербицид

Хербицидът Квелекс® с иновативното активно вещество Arylex™ active e ИСТИНСКО ново решение за контрол на широколистни плевели, дори резистентни на други активни вещества (сулфунилуреи и хормоноподобни) като лепка (Galium aparine), див мак (Papaver rhoeas), синя метличина (Centaurea cyanus), и лечебен росопас (Fumaria officinallis). Благодарение на вградения антидот и отличната селективност той е безопасен за вашите посеви и предлага устойчив начин да поддържате полетата си чисти от широколистни плевели. Бъдете гъвкави в контрола и сеитбообращението с лесно приложение през пролетта или есента.

Ползи

Истински новият хербицид

IMG-New_herb-Corteva-EU-BG-V1

Квелекс® съдържа ново активно вещество Arylex Active™, което е първа молекула от нова активна химична група, с нов и различен начин на действие срещу широк спектър от плевели, като най-същественото му предимство, е че е първото ново активно вещество създадено след повече от 20 години и е средство насочено за борба с резистентността възникнала в някои видове плевели, в следствие на дългогодишна употреба на сулфонилурея хербициди .

Гъвкавост на приложение при трудни метеорологични условия

IMG-Flexible-Corteva-EU-BG-V1

Квелекс® притежава добавения ефект за безпроблемната употреба на продукта в температурни граници между от +2°С до +27°С, което го прави префектен за употреба през пролетта и есента. Дори и сценария, в който сте третирали в топло време и през ноща паднат температурите с 10°С вече не проблем, защото Квелекс не се влияе от температурни амплитуди и действието му остава същото.

100% селективен за културата и без ограничения за сеитбооборота

IMG-selective-Corteva-EU-BG-V1

Квелекс® съдържа вграден антидот, който гарантира 100 % селективност да културата. След  приложението на Квелекс® няма никакво ограничение за следващите в сеитбооборота култури наесен и през пролетта на следващата година.

Нов етап в борбата с широколистни плевели

IMG-nE-Corteva-EU-BG-V1

Квелек® е нов етап в борбата с плевели, защото ще контролира устойчивите на сулфонилуреи и хормоноподобни хербициди, защото съдържа новото активното вещество Arylex™ Active, което е първото ново противощироколистно активно вещство от 20 години и няма кръстосана резистентност. Продуктът предлага изключителен ефект срещу всички икономически важни плевели в житни култури, както и че е   еталон за действие срещу Мак, Мъртва коприва и Ралица.

Култури

Ечемик

Овес

Пшеница

Ръж

Тритикале

Технически спецификации

 • Активна съставка

  Arylex™ active

 • Дози

  Квелекс® може да се прилага както през есента, така  и през пролетта, с препоръка за третиране в дозата както наесен, така и напролет - 5 г/дка

 • Режим на действие

  „Свързва“ се със специфични рецептори, които разграждат „репресорните“ протеини, които стабилизират ауксина в клетъчното ядро. Без „репресорните“ протеини се появяват на тяхно място „ауксин гени“,които предизвикват нерегулиран растеж на плевелите, който води до физиологични и морфологични деформации, стопиране на растежа и загиване на чувствителните плевели.

 • Момент на приложение

  От 1-ви лист до флагов лист

 • Формулации

  Водоразтворими гранули (ВГ)

 • Опаковка

  0.6 килограма

 • Ротация на култури

  Без проблеми и ограничения за следващите култури в сеитбооборота

 • Смесимост

  10-30 л/дка количество вода

Други продукти

Търсите подобни продукти? Разгледайте посоченото портфолио.

Източници

За повече информация за истинския новия хербицид Квелекс® разгледайте брошурат и етиката