ARIGO_1440 X 320

Ариго ВГ

Хербицид

Kомплексно хербицидно решение за пълен контрол на житните и широколистни плевели.

Ползи

Контрол

Контролира всички икономически значими плевели с едно третиране.

Допълнително почвено действие

Позволява едновременно борба както с поникналите към момента на приложението плевели, така и предотвратява вторично заплевеляване до 2 – 3 седмици.

Без смесване

Не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване спектъра на действие.

Дълъг период на действие

Дълъг период и гъвкавост на приложение от 2-ри до до 8-ми лист на царевицата.

Култури

Царевица

Grain Corn

Восъчна царевица (Zea mays ssp. Mays)

Жълта царевица за пуканки (Zea mays ssp. Mays)

Царевица (Zea mays ssp. Mays)

Царевица за пуканки (Zea mays ssp. Mays)

Царевица за силаж (Zea mays ssp. Mays)

Царевица за силаж(Zea mays ssp. Mays)

Царевица, за зърно(Zea mays ssp. Mays)

Царевица, за фураж

Царевица, семена (Zea mays ssp. Mays)

Технически спецификации

 • Активна съставка

  Никосулфурон, Римсулфурон, Мезотрион.

 • Смесени инструкции

  Ариго™ ВГ притежава отлична разтворимост, затова при приготвяне на работния разтвор директно може да се сипе в резервоара на пръскачката и накрая да се добави прилепителят.

 • Дози

  33

 • Степен на приложение

  33 г/дка + 0.1% Тренд® 90

 • Момент на приложение

  Вегетационно от 2-ри до 8-ми лист на царевицата (BBCH 12-18).

 • Формулации

  Водоразтворими гранули (ВГ).

 • Опаковка

  0.990 кг

 • Ротация на култури

  Да се спазват препоръките за сеитба на следващи култури в сеитбооборота, както е описано в етикета.

 • Одобрена употреба

  За контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително балур от коренища и паламида.

 • Допълнителна информация

  Подходящ за технология без приложение на почвен хербицид.

Други продукти

Ако търсите подобни продукти, разгледайте още предложения.