Виктус

Виктус® ОД

Хербицид

Системен вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели при царевица.

Ползи

Маслена дисперсия

Качествена и подобрена формулация Маслена дисперсия (ОД) със следните предимства: По-добро и по-бързо прилепване; Здраво задържане на капките; По-добра и по-бърза абсорбция; По-бърза транслокация до растежните точки; По-бърз хербициден ефект.

Гъвкава доза на приложение

Гъвкава доза на приложение според фазата на плевелите.

Сеитбооборот

Няма ограничения в сеитбооборота за следващи култури, включително и бобови, при спазване на препоръките за съответната култура.

Гъвкав интервал на приложение

Гъвкав и широк интервал на приложение – до 8-ми лист на царевица.

Култури

Царевица

Grain Corn

Восъчна царевица (Zea mays ssp. Mays)

Жълта царевица за пуканки (Zea mays ssp. Mays)

Царевица (Zea mays ssp. Mays)

Царевица за пуканки (Zea mays ssp. Mays)

Царевица за силаж (Zea mays ssp. Mays)

Царевица за силаж(Zea mays ssp. Mays)

Царевица, за зърно(Zea mays ssp. Mays)

Царевица, за фураж

Царевица, семена (Zea mays ssp. Mays)

Технически спецификации

 • Активна съставка

  Никосулфурон.

 • Смесени инструкции

  Преди употреба опаковката да се разклати интензивно, за да се хомогенизира съдържанието.

 • Дози

  100 - 150 мл/дка

 • Момент на приложение

  Вегетационно от 1-ви до 8-ми лист на царевицата (BBCH 12-18).

 • Формулации

  Маслена дисперсия (ОД).

 • Опаковка

  5 л 

 • Ротация на култури

  Без ограничения в сеитбооборота.

 • Одобрена употреба

  За контрол на едногодишни и многогодишни житни и  някои едногодишни широколистни плевели, включително балур от коренища.

 • Допълнителна информация

  Напълно се абсорбира се от плевелите до 2 часа.

Други продукти

Ако търсите подобни продукти, разгледайте още предложения.