Цели в полза на нашите общности

Майка с бебе

Нашият ангажимент

Ние помагаме на земеделските общности да преуспяват, като вдъхновяваме нашите клиенти и колеги в земеделието и общностите, в които живеем и работим. Ние сме ангажирани да поддържаме и защитаваме хората в цялата хранителна система и по-широката земеделска общност.

Нашите цели до 2030 г.

Осигуряване на безопасност за служителите

Опазване на здравето и безопасността на хората в нашите съоръжения и на работещите в селското стопанство.

Селското стопанство се нарежда сред най-опасните промишлености в световен мащаб. За да подкрепим земеделските стопани, трябва да сме сигурни, че поддържаме безопасността и здравето на земеделските работници.

Даване повече права и възможности на жените, привличане на младежите и ангажиране на обществото

Даване повече права и възможности на жените, привличане на младежите и ангажиране на обществото във всички световни общности, в които имаме корпоративни дейности, както и във всички държави, в които работим, до 2030 г.

Вярваме, че селскостопанските общности имат полза от икономически възможности и социално включване за всички. Разширяваме местния обхват по целия свят чрез програмата Corteva Grows.

Също така ще установим базова линия и стратегия за увеличаване на достъпа до съвременни земеделски технологии, данни и финансови ресурси за жени и фермери от етнически малцинства в развитите страни, започвайки от САЩ и Канада, до 2030 г. Прочетете повече за нашия ангажимент за приобщаване, многообразие и справедливост.

Един милион часа доброволчески труд

Един милион часа доброволчески труд от служителите на Corteva в подкрепа на хората и общностите по света до 2030 г.

Нашите над 20 000 служители могат да бъдат мощна сила, която допринася за благото на хората и на по-широката земеделска общност. Ние предоставяме повече възможности за местен доброволчески труд чрез програмата Corteva Grows.

Увеличаване на прозрачността на веригата на доставки

Увеличаване на прозрачността на веригата на доставки от фермерите до потребителите чрез използване на дигитални инструменти, които позволяват на земеделските производители да създават принадена стойност чрез прозрачност на селскостопанските пазари, хранителни системи и общности.

Прозрачността е изключително важна за устойчивостта. Повече от всякога клиентите и заинтересованите лица искат да знаят как се произвежда храната. Чрез цифрови инструменти ще помогнем на земеделските стопани да проследяват и споделят информацията открито.

Баща и синове на полето

„Нашата мисия да водим цялата земеделска общност към по-добри, по-устойчиви резултати в целия свят днес е по-важна от всякога.“

– Джим Колинс, главен изпълнителен директор на Corteva Agriscience