Цели в полза на земята

Цели за устойчивост в полза на земята

Нашият ангажимент

Ние сме се посветили на защитата на земята, добивите на култури и дългосрочния успех на земеделския отрасъл. Знаем, че здравето на почвата, водата и биоразнообразието са взаимосвързани за осигуряването на ползи за достъпни и обилни доставки на храни.

Нашите цели до 2030 г.

Подобряване почвеното здраве

Подобряване на здравето на 30 милиона хектара почва до 2030 г. 

Ще предоставим инструменти и иновации за подобряване на здравето на почвата с цел увеличаване на капацитета на културите да издържат на променливи климатични условия, за повишаване на качеството на въздуха и водата и за поддържане на процъфтяващи местообитания.

Планувано управление на водите

Ускоряване на подобряването на ефективността на използване на азот (NUE) за глобалната земеделска земя до 2030 г. Намаляване на потреблението на вода и същевременно увеличаване на добивите от 2,5 милиона хектара земеделска земя за семепроизводство при недостиг на вода до 2030 г. в сравнение с 2020 г.

Когато азотът се използва ефективно, растенията растат по-добре, а заобикалящите естествени ресурси са защитени. Нашите азотни стабилизатори внасят усъвършенствана технология за увеличаване на ефективността на използването на азот. Също така прилагаме стратегии за подобряване ефективността на използване на вода в райони с недостиг.

Разширяване на биологичното разнообразие

Подобряване на биоразнообразието на над 10 милиона хектара пасища и естествени екосистеми в световен мащаб чрез устойчиви практики за управление и опазване на местообитанията до 2030 г.

Биоразнообразието е основата на земеделието и нашите хранителни системи. Ние формираме партньорства за разширяване на създаването на местообитания и разработване на нови технологии за управление на земята.

Жени в житна нива

Като шампион в отговорното земеделие сме ангажирани да подобряваме живота и земята. Ние преследваме цел отвъд нашите непосредствени интереси в полза на обществото.

Основна ценност на Corteva