Цели в полза на земеделските стопани

Мъж инспектира царевица

Нашият ангажимент

Ние сме ангажирани да обогатяваме живота на производителите. Ние си поставяме цели да подобряваме стандарта на живот и дейностите на земеделските стопани, като същевременно опазваме ресурсите и опазваме земята. Нашите 10-годишни ангажименти ще предоставят инструменти и обучение за увеличаване стабилността на добивите, оптимизиране на вложените ресурси и подобряване на климатичната устойчивост.

Нашите цели до 2030 г.

Предоставяне на обучение за земеделски стопани

Предоставяне на обучение на 25 милиона земеделски стопани по отношение на опазването на почвата, управлението на хранителните вещества и водата и най-добрите практики за производителност до 2030 г.

Ние разширяваме пътищата, по които споделяме със земеделските стопани информация относно най-новите постижения и технологии.

Обогатяване на живота на дребните земеделски стопани

Кумулативно увеличаване на производителността, приходите и устойчивите земеделски практики на 500 милиона дребни земеделски стопани до 2030 г., включително удвояване на процента обслужвани жени земеделски стопани.

До 80 процента от доставките на храни в Азия и Субсахарска Африка се произвеждат от дребни земеделски стопани. Нашият ангажимент е да им предоставяме достъп до инструменти, решения и агротехническа поддръжка.

Прочетете повече за нашия ангажимент към приобщаване, многообразие и справедливост.

Намаляване на емисиите парникови газове, като едновременно се увеличават добивите

Предоставяне на възможност на земеделските стопани да увеличат устойчиво добивите на култури с 20 процента, като същевременно намалят емисиите на парникови газове с 20 процента, в рамките на земеделските системи в сравнение с 2020 г.

Ние осигуряваме най-добрите практики и иновации за повишаване на производителността, като същевременно защитаваме нашата планета.

Жена с iPad в житно поле

Земеделските стопани са първите, които се сблъскват с непрекъснато променящ се ландшафт, като постоянно се стремят към по-високи добиви, повече издръжливост и привлекателност. Нашият приоритет е успехът на земеделския стопанин. Защото там, където производителите просперират, просперира и нашият свят.